Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Uuteen Itä-Suomen jätehuollon yhteistyöryhmään haetaan ehdokkaita

Itä-Suomen alueen ELY-keskuksissa ollaan perustamassa yhteistä työryhmää, jonka tehtävänä on valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpano ja seuranta. 
Perustettava työryhmä tähtää jätemäärien kasvun hillitsemiseen, kierrätyksen kasvuun ja materiaalikiertojen turvallisuuteen. Alueellisen yhteistyöryhmän perustaminen annettiin ELY-keskuksen tehtäväksi heinäkuussa 2021 voimaan tulleella jätelain muutoksella.


Toiminta-ajaksi alueelliselle yhteistyöryhmälle esitetään kolmea vuotta ja se kokoontuu 1–2 kertaa vuodessa pääosin etäyhteyksien välityksellä. Yhteistyöryhmä muodostuu Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueen kuntien, toiminnanharjoittajien, säätiöiden ja yhdistysten edustajista.
"ELY-keskus on lähettänyt työryhmään nimeämispyyntökirjeen jätehuollon parissa toimiville tahoille. Myös niillä tahoilla, jotka eivät ole saaneet nimeämispyyntökirjettä, on mahdollisuus ilmaista kiinnostuksensa osallistua ryhmän toimintaan ehdottamalla jäsentä työryhmään", ylitarkastaja Päivi Karhunen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta kannustaa.

Valtakunnallinen jätesuunnitelma asettaa tavoitteet jätehuollon kehittämiselle ja jätteen synnyn ehkäisylle. Valtioneuvostossa on hyväksyttävänä Kierrätyksestä kiertotalouteen - valtakunnallinen jätesuunnitelma vuoteen 2027.

Ehdotuksia jäseneksi jätehuollon yhteistyöryhmään voi lähettää ylitarkastaja Päivi Karhuselle (POSELY) p. 0295 026 194, paivi.karhunen@ely-keskus.fi tai alueenne ELY-keskukseen (kirjaamo.pohjois-savo@ely-keskus.fi, diaarinumero POSELY/491/2022; kirjaamo.pohjois-karjala@ely-keskus.fi, diaarinumero POKELY/145/2022; kirjaamo.etela-savo@ely-keskus.fi, diaarinumero ESAELY/238/2022).