Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Järvien vesipinnat alkavat nousta Pohjois-Savossa

Pohjois-Savon vesitilannekatsaus 18.4.2013

Sulamisvedet ovat liikkeellä, mutta vesistöissä pintojen nousu on vasta alkamassa. Myöhäisestä ja sen myötä todennäköisestä nopeasta sulannasta huolimatta ennustemallit odottavat tulvahuippujen jäävän viimevuotista matalammiksi koko Pohjois-Savossa.

Kallavesi

Kallaveden vedenpinta on Itkonniemen asteikolla NN+ 81,3 m, mikä on 10 cm pitkäaikaista keskiarvoa pienempi eli pinnan nousun alkaminen on hieman myöhässä. Vesitilanne on Kallaveden kannalta kehittynyt suotuisasti ajatellen kevään tulvavarastoa. Naapuskosken juoksutukset on lopetettu 11.4.

Ennusteen mukaan pinnannousu saavuttaa huippunsa toukokuun loppupuolella.

Unnukka ja Haukivesi

Kallaveden ja Unnukan välinen korkeusero on viime maaliskuun aikana lähes puolittunut, ollen nyt 21 cm. Unnukan vedenpinta on pidetty muutama sentti ylärajaa alempana ja Unnukan virtaama on ollut pienimmillään viimeisen viikon aikana. Virtaama kasvaa heti Kallaveden pinnan kääntyessä nousuun.

Varkauden alapuolella likimain Saimaan tasossa oleva Haukivesi on kääntynyt nousuun pari päivää sitten.

Iisalmen ja Nilsiän reitin säännöstellyt järvet

Iisalmen reitillä vedenpinnat ovat ohittaneet alimman taitepisteensä Onki- ja Porovedessä. Virtaamat ovat nyt selvästi alkaneet kasvamaan ja pinnannousua hillitään lisäämällä juoksutusta säännöstelypadoista.

Nilsiän reitin järvet ovat valmiina odottamassa sulamisvesien tuloa.  

Rautalammin reitin järvet

Rautalammin reitin Pielaveden ja Iisveden pinnanousu on vasta alkamassa, vielä toistaiseksi järvihavainnot ovat ennallaan.

Järvien jäätilanne

Pohjois-Savon jäämittauksista ei ole tällä hetkellä raportoitavaksi ajantasaista mittaustietoa, mutta jään kantavuus heikkenee nyt nopeasti.

Lumitilanne

ELY-keskuksen havaintopaikoilla lumen syvyydeksi on mitattu vielä noin 30 cm. Kuluneen viikon aikana lumen paksuus on puolittunut ja avoimilla paikoilla alkaa tulla lumettomia pälviä.

Pohjavesitilanne

Pohjois-Savon pohjavesiesiintymissä pohjavedenpinta on myös kääntymässä nousuun. Maaperän routakerros on koskemattoman lumen alla hyvin ohut, joten veden imeytyminen maaperään alkaa nopeasti. 

Lisätietoja

Vesistöinsinööri Ilkka Maksimainen, Pohjois-Savon elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, puh. 0295026823, [email protected]


Alueellista tietoa