Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Jääpato-ongelmat ovat siirtymässä alueen pohjoisempiin jokiin Pohjois-Pohjanmaalla (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Virtaamat ovat kääntyneet laskuun Lestijoella ja Kalajoella. Vesimääräinen virtaamahuippu saavutettaneen Pyhäjoella tämän päivän aikana. Jääpatoriski Lesti-, Kala- ja Pyhäjoessa ei ole kuitenkaan vielä ohi. Joissa on edelleen pitkiä jäässä olevia suvantojaksoja ja jääpatoja, jotka liikkeelle lähtiessään voivat aiheuttaa vahinkoja. Kalajoensuu ja Pyhäjoensuu ovat jäässä ja estävät edelleen jäiden purkautumisen mereen. Suualueen padot voivat nostattaa vielä vedenpintaa ennen liikkeelle lähtöä.

Siikajoen virtaamahuippu alajuoksulla saavutettaneen tämän päivän aikana. Joen suvantopaikat ovat vielä jäässä, mutta koskipaikat ovat purkaneet jäänsä. Vesi on noussut Mankilan peltoalueille.

Kiiminkijoen jäät ovat lähteneet liikkeelle joen koskipaikoista. Jokeen on muodostunut jääpatoja, joita on jouduttu poistamaan kaivinkonetyönä. Pelastuslaitos on joutunut suojaamaan rakennuksia mm. Alakylän sillan tuntumassa sekä Kiimingin keskustassa. Paksumpien jäiden liikkeellelähtö suvantoalueilta on edessä seuraavien päivien aikana. Kiiminkijoen virtaama nousee lähipäivinä, mutta ennustemallien mukaan vesimääräinen tulva jää Kiiminkijoessa keskimääräiseksi.

Jäät ovat lähteneet purkautumaan myös Tyrnävänjoella, Utosjoella, Olhavanjoella ja Kivijoella. Jokiin on muodostunut jääpatoja, joiden poistoon varaudutaan tilanteen niin edellyttäessä. Olhavanjoen, Kivijoen ja Kuivajoen virtaamat ovat kasvussa ja jäiden liikkeellelähtö laajemmin on edessä seuraavien päivien aikana. Myös Iijoen virtaama on kasvussa

ELY-keskus varoittaa edelleen nopeista virtaamamuutoksista sekä jäiden liikkeistä jokien ja uomien varsilla. Samalla kehotetaan ihmisiä ottamaan huomioon jääpatojen purkutyön ja pelastustyön vaatima tila, jotta vahingoilta vältytään.

Vesi- ja tulvatilanteita voi seurata vesistömalleilla. Tietoa mm. mallilla seurattavien vesistöjen tilanteesta löytyy verkkopalvelusta osoitteesta www.ymparisto.fi/vesistoennusteet.

Lisätiedot:
Vesivararyhmän päällikkö Olli Utriainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 504 7071 (kokonaistilanne)
Rakennuttamispäällikkö Timo Karjalainen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 766 0574 (jääsahaukset ja tulva-aikaiset operatiiviset toimet)
Insinööri Eero Nuortimo, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 040 535 5839 (vedenkorkeudet ja virtaamat)
 


Alueellista tietoa