Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Jää- ja hyydepatoja torjutaan Pohjanmaan jokivesistöissä (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Jokivesien ajankohtaan nähden suuret virtaamat ja kylmennyt sää aiheuttavat Keski-Pohjanmaalla, Etelä-Pohjanmaalla ja Pohjanmaalla merkittävää hyyteen muodostumista. Loppuviikon aikana hyyde on nostanut jokien pintoja ja vesi on uhannut rakennuksia ainakin Lestijoella, Ullavanjoella, Kruunupyynjoella, Ähtävänjoella, Lapuanjoella ja Niemisjoella. Hyyde- ja jääpatoja on perjantaina ja lauantaina torjuttu mm. Pedersöressä, Kokkolassa, Lapualla ja Ähtärissä.

Ähtävänjoella hyydetilanne on pahin Pedersöressä. Ähtävän ja Lappforsin alueella hyydepatoja on räjäytetty useissa kohteissa viime päivinä ja suuremmilta vahingoilta on toistaiseksi säästytty. Lisäksi Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on pienentänyt yläpuolisten järvien juoksutuksia hyydetilanteen helpottamiseksi. Myös Ullavanjoella hyyde on uhannut useita rakennuksia.  

Lapuanjoella hyyteen nostama vesi on uhannut rakennuksia Lapualla Lankilankoskella ja nostanut vedenpintaa Tampparinkoskella. Vahinkoja on pyritty estämään lauantaina avaamalla Lankilankoskea ja Tampparinkoskea kaivinkoneen avulla. Lapuanjoen yläosalla Alavudella ELY-keskus on pienentänyt Kuorasluoman ja Ahvenjoen juoksutuksia hyydepatojen vuoksi. Niemisjoella Ähtärissä useita rakennuksia uhkaavia hyydepatoja on pyritty purkamaan Ohrakoskella ja Vääräkoskella räjäyttämällä. ELY-keskuksen tietojen mukaan Niemisjoella ei ole aikaisemmin esiintynyt hyydepatoja, mutta hyydetilanne onkin tänä vuonna huomattavasti aikaisempia vuosia pahempi.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa jokivarsien asukkaita varautumaan jää- ja hyydepatojen muodostumisiin vielä ilman jääkantta olevilla jokiosuuksilla. Ohjeita tulvatilanteisiin varautumiseen löytyy Pientalon tulvaturvallisuusoppaasta. Hyydetilanteen arvioidaan helpottuvan ensi viikon aikana jokien jääkansien muodostumisen ja virtaamien pienenemisen myötä.  

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Johtava vesiasiantuntija Tommi Mäki, puh. 0295 027 882
  • Johtava vesiasiantuntija Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794

Alueellista tietoa