Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Jää- ja hyydepatoja Pohjois-Pohjanmaalla – Iijoessa Pudasjärvellä massiivinen jää- ja suppopato (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Iijokeen Pudasjärven kaupungin alueelle Kurenkosken alaosaan on muodostunut massiivinen jää- ja suppopato. Pato on tukkinut joen virtauksen osittain. Vesi on noussut pääuomasta alaville alueille ja se uhkaa kastella alimpia rakennuksia alueella. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on kartoittanut tilanteen yhdessä Pudasjärven kaupungin ja pelastuslaitoksen kanssa. Toimenpiteisiin padon purkamiseksi ja vesireitin avaamiseksi jokeen ryhdytään lauantaina.

Muihinkin Pohjois-Pohjanmaan jokiin on muodostunut viimeisen viikon aikana kovien pakkasten ja ajankohtaan nähden suurten virtaamien johdosta useita jää-, hyyde- ja suppopatoja. Vesi on noussut useissa paikoissa pelloille, metsiin ja teille. Sauna- ja varastorakennuksia on kastunut. Vesi on noussut paikoin lähelle kesämökkien perustuksia. Toistaiseksi asuinrakennusten ei tiedetä kärsineen vahinkoja.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus kehottaa jokivarren asukkaita varautumaan jää- ja hyydepatojen muodostumisiin vielä ilman jääkantta olevilla jokiosuuksilla.

Lisätietoja:

Ryhmäpäällikkö Olli Utriainen, 040-504 7071
Yksikön päällikkö Timo Yrjänä, 0400-386 593

 


Alueellista tietoa