Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Jätelain mukaisen uuden yhteistyöryhmän toiminta käynnistymässä läntisessä Suomessa (Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa)

Viime vuonna uudistettu jätelaki edellyttää ELY-keskuksia perustamaan alueellisen yhteistyöryhmän tukemaan valtakunnallisen jätesuunnitelman toimeenpanoa ja seurantaa. Eteläisen ja läntisen Suomen, kaikkiaan 11 maakunnan kattavalle, alueelle on perustettu kaksi laajaa yhteistyöryhmää, joiden toiminta on käynnistymässä syksyn aikana.

Jätelain muutosten myötä luovuttiin alueellisista jätesuunnitelmista, ja jatkossa vuoteen 2027 ulottuva valtakunnallinen jätesuunnitelma (VALTSU) raamittaa tavoitteita ja toimenpiteitä jätteen synnyn ehkäisylle ja jätehuollolle myös alueellisesti. Jätelain 88 §:n mukaisesti alueelliset yhteistyöryhmät tukevat valtakunnallisen jätesuunnitelman valmistelua, toimeenpanoa ja toimeenpanon seurantaa. VALTSUun on kirjattu valtionhallintoa sitovia toimenpiteitä sekä toimenpide-ehdotuksia muille tahoille.

Seitsemän ELY-keskusta päätti jatkaa pitkäaikaista yhteistyötä jätelain mukaisten yhteistyöryhmien asettamisessa. Laajalle yhteistoiminta-alueelle nimitettiin kesän aikana kaksi yhteistyöryhmää; eteläiselle ja läntiselle alueelle molemmille omansa. Pirkanmaan ELY-keskus koordinoi molempien yhteistyöryhmien toimintaa tiiviissä yhteistyössä alueen ELY-keskuksista koostuvan asiantuntijaryhmän (ns. ELSEVA-ryhmä) kanssa.

– Yhteistyöalue kattaa kaikkiaan 11 maakuntaa, joissa asuu noin 3,8 miljoonaa ihmistä. Uskon itse vahvasti yhteistyön voimaan ja parhaimmillaan näistä ryhmistä saadaan tärkeitä tiedon vaihdon alustoja eri sidosryhmien ja alueiden välille, kertoo kesällä koordinaattorin tehtävässä aloittanut Irina Simola.

Ryhmissä kohtaavat ylätason tavoitteet ja toimeenpano

Hyvin toimiva jätehuolto ja materiaalien pitäminen kierrossa ovat keskeisessä roolissa myös kiertotalouden edistämisessä. Ilman tiivistä yhteyttä ja ymmärrystä kansallisten strategioiden, alati muuttuvan jätelainsäädännön sekä käytännön toimeenpanon välillä ei voida aikaansaada haluttua muutosta.

– Näen yhteistyöryhmät tärkeinä sidosryhmäfoorumeina, joissa on mahdollista yhdistää moninaisia verkostoja ja asiantuntijuutta sekä ylätason tavoitteita ja toimeenpanosta saatuja kokemuksia. Alkuvaiheessa on syytä käyttää aikaa yhteisten odotusten ja tietotarpeiden kartoittamiseen, jotta osallistuminen on ryhmän jäsenille hyödyllistä ja heidän aikansa arvoista, pohtii Irina Simola.

Yhteistyöryhmien muodostamiseksi sidosryhmille lähetettiin nimeämispyynnöt keväällä. Vastausten perusteella kiinnostus ryhmien toimintaan on kova. Tavoitteena on pitkäaikainen, VALTSUn toimeenpanokaudeksi ajateltu yhteistyöryhmä, jota voidaan tarvittaessa täydentää. Valtakunnallisesta jätesuunnitelmasta vastaa ympäristöministeriö.

Läntisessä yhteistyöryhmässä edustettuna lähes 60 tahoa

Läntinen jätehuollon yhteistyöryhmä kattaa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Pirkanmaan ELY-keskusten alueet. Ryhmässä ovat edustettuina lähes 60 tahoa ja edustajia on alueiden kunnista, kuntien ympäristönsuojeluviranomaisesta, jätehuoltoviranomaisesta sekä kuntien omistamista jäteyhtiöistä. Kunnallisten toimijoiden lisäksi ryhmässä on edustajia yrityksistä, maakuntien liitoista, yhteisöistä ja oppilaitoksista sekä alueen ELY-keskuksista ja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastosta.

Läntistä jätehuollon yhteistyöryhmää koottaessa on huomioitu muun muassa maantieteellinen edustuksellisuus, organisaatioiden koko, yritysten toimiala, valtakunnallisen jätesuunnitelman tavoitteet sekä erilaiset asumisessa syntyvän jätteen jätehuollon järjestämismuodot.

– Yhteistyöryhmän toiminta on vasta lähtökuopissa ja tarkoitus on sopia tarkoituksenmukaisista toimintatavoista yhteistyöryhmässä, kertoo Esa Kuitunen Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

Läntisen jätehuollon yhteistyöryhmän aloituskokous järjestetään marraskuun 9. päivä ja tilaisuudesta on toimitettu ennakkotieto yhteistyöryhmän jäsenille ja varajäsenille.

Lue lisää

Lisätietoja

Koordinaattori:

  • Irina Simola, Pirkanmaan ELY-keskus, irina.simola@ely-keskus.fi

Läntisen yhteistyöryhmän valmistelussa mukana olleet ELSEVA-asiantuntijaryhmän jäsenet:

  • Laura Idström, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, laura.idstrom@ely-keskus.fi
  • Esa Kuitunen, Keski-Suomen ELY-keskus, esa.kuitunen@ely-keskus.fi
  • Tuomo Aunola, Pirkanmaan ELY-keskus, tuomo.aunola@ely-keskus.fi