Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Jääkauden muovaamia joenvarsinäkymiä vaalitaan tulevaisuudessakin – Yläkemijoen kylämaisemiin perustettiin maisemanhoitoalue

Ympäristöministeriö on perustanut Yläkemijoen kylämaisemien maisemanhoitoalueen Rovaniemelle. Alue on seitsemäs maisemanhoitoalueiden sarjassa, jolla vaalitaan eri puolella Suomea luonnon monimuotoisuutta ja kulttuurisesti merkittäviä maisemia. 

Luonnonsuojelulain mukainen maisemanhoitoalue on perustettu Yläkemijoen joenvarsikylien luonnon- ja kulttuurimaiseman kauneuden, historiallisten ominaispiirteiden sekä arvojen säilyttämiseksi ja hoitamiseksi. 

Aloitteen maisemanhoitoalueen perustamisesta tekivät Viirin osakaskunta, Viirin kyläyhdistys sekä Viirin Viri ry. Perustamista on valmisteltu Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen johtamassa hankkeessa yhdessä paikallisten asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. 

Vaikuttavissa maisemissa kohtaavat jyrkät jokitörmät ja maaseutuidylli

Uusi maisemanhoitoalue käsittää Tennilän, Viirinkylän sekä Vanttauskosken joenvarsikylät noin 12 kilometrin matkalla Kemijokivarressa. Alue sijaitsee jääkauden muotoilemassa jokilaaksossa Kemijoen pohjois- ja eteläpuolilla. Pinta-alaltaan 2302 hehtaarin alue rajautuu luoteessa Tennivaaran lakeen ja kaakossa Vanttauskosken kylään. Maanomistus on lähes kokonaan yksityistä. 

Tavoitteena on innostaa maanomistajia ja alueen yrittäjiä pitkäjänteiseen kulttuurimaiseman hoitoon. 

Aikaisemmin ympäristöministeriön päätöksellä on perustettu kuusi valtakunnallista maisemanhoitoaluetta: Raaseporin Skärlandetiin, Kauhajoen Hyypänjokilaaksoon, Pelkosenniemen Kairalan ja Luiron kyliin, Simoon, Sotkamon Naapurinvaaraan sekä Utsjoen Tenonlaaksoon. Lisäksi ELY-keskusten päätöksellä on perustettu kaksi maakunnallista maisemanhoitoaluetta: Sallan Saijaan ja Suomussalmen vienalaiskyliin. 

 

Lue lisää:

Jääkauden muovaamia joenvärsinäkymiä vaalitaan tulevaisuudessakin – Yläkemijoen kylämaisemiin perustettiin maisemanhoitoalue, ympäristöministeriön tiedote 20.10.2022.

Päätös Yläkemijoen kylämaisemien maisemanhoitoalueesta (ympäristöministeriö, PDF)