Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Ideoita maaseudun kehittämiseen haetaan tammikuun loppuun 2015 mennessä (ELY-keskus) 

Hämeen ELY-keskus avaa ideahaun maaseudun kehittämiseksi. Hakuun voi esittää kehittämisideoita, jotka soveltuvat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014–2020 eli maaseutuohjelmaan.

Ideahakuvaiheessa hankeidea tulee esittää tiivistetysti hakuohjeen mukaisesti. Ohje ja hakulomake ovat saatavilla Maaseutu.fi-sivustolla. Idean ei tarvitse olla vielä valmis hanke, vaan jatkovalmisteluun valituista ideoista jalostetaan varsinainen hankesuunnitelma ja hakemus haun toisessa vaiheessa. Ideahakuvaiheessa tärkeintä on esittää konkreettisesti hankkeen tarkoitus. Tällä hakukierroksella haetaan hankkeita rahoitettavaksi vuonna 2015.

Ideahaulla kohdennetaan maaseutuohjelman rahoitusta valtakunnallisiin hankkeisiin, jotka tehostavat ohjelman toteutusta ja parantavat sen tuloksellisuutta. Lisäksi tavoitteena on täydentää ja tukea alueilla tehtävää kehittämistyötä ja hanketoimintaa.

Haku koskee maaseutuohjelman hanketukiin soveltuvia kehittämisideoita. Yrityskohtaiset ja yritysryhmien ideat ja kehittämisasiat on rajattu haun ulkopuolelle. Valtakunnallisten hankkeiden valinnassa noudatetaan ohjelmatasolla toimenpiteittäin hyväksyttyjä valintakriteereitä. Lisäksi valtakunnallisten hankkeiden tulee täyttää seuraavat kriteerit:

  1. Hanke toteutetaan koko maassa tai laajempana kuin alueiden välinen hanke, ja hankkeen tulokset ovat hyödynnettävissä koko maassa.
  1. Hanke on tarkoituksenmukaista toteuttaa valtakunnallisena. Samansisältöinen hanke voidaan toteuttaa laajalla alueella yhdellä päätöksellä, eikä sitä ole tarkoituksenmukaista rahoittaa alueellisena/alueiden välisenä.

Hankkeen arvioinnissa otetaan huomioon puoltavina seikkoina seuraavat valintakriteerit:

  1. Hankkeen toteuttamiseksi on olemassa valtakunnallinen yhteistyöverkosto, tai se luodaan hankkeen aikana, tai se syntyy hankkeen tuloksena myöhemmin.
  2. Hanke kokoaa eri puolella maata olevia kohderyhmiä ja edunsaajia yhden hankkeen piiriin.
  3. Hanke täydentää alueellisia ja paikallisia hankkeita: Hanke luo lisäarvoa alueellisiin hankkeisiin sekä alueellisiin ja paikallisiin ohjelmiin/suunnitelmiin tai hanke luo lisäarvoa toimimalla valtakunnallisena pilottina.

Ideahakulomake tulee palauttaa 31.1.2015 klo 16.15 mennessä Hämeen ELY-keskuksen kirjaamoon. Hämeen ELY-keskuksen nimeämä arviointiryhmä arvioi hankeideat. ELY-keskus tiedottaa arviointiryhmän kokouksen jälkeen niistä ideoista, jotka tulivat valituiksi varsinaiselle hakukierrokselle.

Lisätiedot

Hakuohjeet maaseutu.fi:ssä

Asiantuntija Lassi Hurskainen, Hämeen ELY-keskus, 0295 025 046, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi

Kehittämispäällikkö Timo Kukkonen, Hämeen ELY-keskus, 0295 025 065, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa