Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Hyytöpuomit paikoilleen Kymijoella (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on aloittanut hyydöntorjuntapuomien asentamisen Kymijokeen. Puomien tarkoitus on hidastaa pintavirtausta ja nopeuttaa jääkannen muodostumista jokeen. Puomit ovat joen poikki asennettuja puutukkeja tai paksuja pintavirtausta hidastavia köysiä. Kymijoella on käytetty puomeja hyydön torjuntaan 1920-luvulta lähtien.

Hyytöpuomien tarkoitus

Hyytöpuomeilla  hidastetaan veden pintavirtausta niin, että jokeen syntyisi jääkansi. Jääkansi estää veden jäähtymistä ja siten hyydön muodostumista. Kun hyytöä muodostuu jokeen, nostaa se vedenkorkeuksia ja saattaa aiheuttaa veden tulvimista.

Hyytöpuomeja asennetaan Kymijoen alaosalle mm. Susikoskelle, Ahvionkoskelle, Kultainkoskelle, Pernooseen, Parikkaan, Siikakoskelle, Langinkoskelle sekä Hirvikoskelle. ELY-keskuksen asentamia puomia on yli 20. Hyytöpuomit poistetaan Kymijoesta jäiden sulamisen jälkeen keväällä 2015.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen asentamien hyytöpuomien lisäksi vesivoimalaitokset asentavat omia hyytöpuomeja voimalaitosten yläpuolelle. Vesivoimalaitosten asentamia hyytöpuomeja on ainakin  Myllykosken ja Kuusankosken voimalaitosten läheisyydessä.

Vähäsateinen syksy pitää Päijänteen juoksutukset vähäisinä ja Kymijoen virtaaman pienenä

Syksy on ollut Kymijoen valuma-alueella yleisesti ottaen vähäsateinen. Erityisen vähäsateinen kuukausi oli Kymijoen valuma-alueella syyskuu, jolloin sademäärä jäi alle puoleen keskimääräisestä syyskuun sademäärästä. Kymijoen virtaama on joen alajuoksulla Ahviossa tällähetkellä  160 m3/s, joka on noin 90 m3/s keskimääräistä virtaamaa pienempi.  Kymijoen lähtövirtaama Kalkkisista on tällähetkellä 150 m3/s.

Hyytö nostaa vedenkorkeuksia myös tulevana talvena

Nykyinen vesitilanne-ennuste ja Päijänteen alhaalla oleva vedenkorkeus huomioiden tulee virtaama Kymijoella olemaan talvella keskimääräistä alhaisemmalla tasolla. Tulevan talven pakkasjakson pituus ratkaisee, kuinka pahaksi talven hyytötilanne ja hyytötulvat muodostuvat. Pitkään jatkuva kireä pakkasjakso tulee nostamaan vedenkorkeuksia huomattavasti normaalista vedenkorkeuden tasosta, vaikka virtaama olisikin alhaisella tasolla. Kymijoen varrella olevien kiinteistönomistajien on hyvä huomioida hyytötulvan riski Kymijoen alajuoksulla laittaessaan kiinteistöjä, veneitä ja laitureita talvikuntoon.

Lisätietoja
Vesistöinsinööri Juha Pohjoisaho P. 0295 029 270

 


Alueellista tietoa