Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Hoidossa olleen saimaannorppayksilön palauttaminen Saimaalle voi vaarantaa koko luonnonkannan - Varsinais-Suomen ELY-keskus ei myöntänyt lupaa norpan kuljetukseen

Korkeasaaren villieläinsairaalassa on ollut hoidettavana saimaannorppa, joka on löydetty huonokuntoisena Saimaalta heinäkuun 2019 lopussa. Saimaannorppayksilön toivuttua on selvitetty mahdollisuuksia yksilön Saimaalle palauttamiseen.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksella on ollut käsiteltävänä hakemus, jossa haettiin lupaa hoidossa olleen saimaannorpan kuljettamiseen Korkeasaaren villieläinsairaalasta takaisin Saimaalle, josta huonokuntoinen yksilö alun perin löytyi. Varsinais-Suomen ELY-keskus ei myöntänyt lupaa kyseisen saimaannorpan Saimaalle kuljettamiseen.

Tapaukseen liittyvä lainsäädäntö

Saimaannorppa on luontodirektiivin liitteessä IV mainittu ns. tiukan suojelun laji, jonka kuljetus on luonnonsuojelulaissa ja luontodirektiivissä kielletty (Luonnonsuojelulaki 49 § momentti 2). ELY-keskus voi myöntää yksittäistapauksessa luvan rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen luontodirektiivin määrittelemillä perusteilla. Luontodirektiivin liitteen IV lajien kuljetuksen osalta poikkeamiset on keskitetty koko Suomessa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ratkaistavaksi.

Hoidettavana olleen rauhoitetun eläimen luontoon palauttaminen ei automaattisesti edellytä poikkeamislupaa luonnonsuojelulain rauhoitusmääräyksistä. Luvan tarve arvioidaan tapauskohtaisesti. Lupatarvetta arvioitaessa on otettava huomioon luontoon palauttamisen edellytykset ja vaikutukset palautettavan yksilön lisäksi myös lajin luonnonpopulaatioon kannalta. 

Päätöksen perustelut

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan tapauksessa ei ollut edellytyksiä myöntää poikkeuslupaa hoidossa olleen saimaannorppayksilön kuljetukseen takaisin Saimaalle.

"Hoidettavana olleen saimaannorpan kannalta on todella valitettavaa, ettei sitä voida kuljettaa takaisin alkuperäiseen populaatioonsa Saimaalle. Vaikka Korkeasaaren villieläinsairaalassa norppaa on hoidettu asiantuntevasti ja parhaalla mahdollisella tavalla tautien tarttumisen mahdollisuus minimoiden, ei tautiriskin muodostumista voida täysin poissulkea. Hoidossa ollutta saimaannorppaa ei voida kuljettaa takaisin Saimaalle, jottei sen mukana kulkeutuisi mahdollisesti tautia, joka voisi sairastuttaa koko saimaannorpan luonnonpopulaation", ylitarkastaja Salli Uljas Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta sanoo.

Maailman ainoa saimaannorppapopulaatio elää Saimaalla. Lisäksi laji on geeniperimältään kapea, minkä vuoksi se on erityisen herkkä epidemioille. ELY-keskus arvioi, että tapauksessa on huomioitava se, että yhden yksilön kuljettaminen takaisin Saimaan populaatioon voi aiheuttaa suuremman riskin lajin suojelutasolle kuin palauttamatta jättäminen. "Lajin suhteen ei ole mahdollista ottaa sellaista riskiä, jonka seurauksena koko populaatio voisi olla vaarassa", Uljas lisää.

Eläinsuojelulain mukaan loukkaantuneen luonnonvaraisen eläimen hoidon tulee olla tilapäistä. Nyt hoidossa ollutta saimaannorppaa ei voida palauttaa luontoon. Jos eläimelle löytyy asianmukaiset tilat eläintarhasta, voidaan harkita poikkeusluvan myöntämistä norpan pysyvään hallussapitoon. Mikäli hallussapitoa eläintarhassa ei voida toteuttaa, tulee yksilö eläinsuojelulain perusteella lopettaa.

Hoitoon ottamista ja hoidon tarvetta harkittaessa on muistettava, että hoitoon otettua yksilöä ei todennäköisesti ole mahdollista palauttaa luontoon, vaikka yksilö hoidossa voimistuisikin. Tämän vuoksi saimaannorpan hoitotarpeen arvio ja mahdollinen heikkokuntoisen norpan pyydystäminen ja hoitoon kuljettaminen tulisi aina jättää saimaannorppakannan hoidosta ja seurannasta vastaavalle Metsähallitukselle.

Päätös on annettu 29.8.2019.

Lisätietoja

ylitarkastaja Salli Uljas, [email protected], 0295 023 082


Alueellista tietoa