Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Helteet ovat lisänneet merien sinilevähavaintoja, järvien tilanne pysynyt vakaana

Vesistöt ovat lämmenneet helteiden seurauksena, mikä on johtanut sinilevähavaintojen lisääntymiseen merialueilla. Sinilevähavainnot ovat runsastuneet erityisesti Saaristomerellä sekä Gotlannin pohjoispuolella.

Lämmin sää ei ole pelätyllä tavalla lisännyt sinileväkukintoja sisävesillä. Valtakunnallisesti sinileväseurannan havaintopaikoilla tilanne on ajankohtaan nähden tyypillinen, mutta alueellisia eroja löytyy.

Lämpimän sään jatkuessa sinileväkukintojen riski kasvaa edelleen. Toisinaan epävakaampikin sää voi lisätä sinileväkukintoja.

Lue lisää

Helteet ovat lisänneet merien sinilevähavaintoja, järvien tilanne pysynyt vakaana (Suomen ympäristökeskuksen tiedote 30.6.2022, syke.fi)