Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Hämeessä yhdyskuntajäte hyödynnetään tehokkaasti  (Hämeen ELY-keskus)

Ympäristöalan edelläkävijän mainetta ylläpitävä Lahden seutu ja Häme kokonaisuudessaan ovat hyvä esimerkki yhdyskuntajätteiden hyödyntämisestä. Hämeessä on päästy viime vuosina yli 80 %:n hyötykäyttöasteeseen, kun koko Etelä- ja Länsi-Suomen keskitaso on 60 %. Hämeessä on erityisesti lisääntynyt jätteen energiana hyödyntäminen. Alueella on viime vuosina otettu käyttöön kolme jätevoimalaa: kaksi Ekokemin alueelle Riihimäellä ja viimeisimpänä Lahti Energian kaasutusvoimalaitos. Yhdyskuntajätettä syntyy 440 kg asukasta kohden. Tästä hyödynnettiin vuonna 2011 energiana 47 % ja materiaalina 36 %.

Jätteitä seurataan tiivisti Etelä- ja Länsi-Suomen ELY-keskusten yhteistyönä

Jätemäärien kartoitus liittyy Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelussa tehtävään väliarviointiin.  Seurannalla etsitään jätealan onnistumisia ja kehitettäviä kohteita. Samalla arvioidaan, kuinka Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnitelma vuoteen 2020 ja Keski-Suomen alueellinen jätesuunnitelma vuoteen 2016 ovat saavuttaneet tavoitteensa. Väliarvion laatimiseen kutsutaan mukaan asiantuntijoita ja seutunsa tuntevia yhteistyöryhmiä. Arviointi valmistuu loppuvuonna 2013.

Miljoonia tonneja jätteitä menee hyötykäyttöön 

Teollisuuden ja yhdyskuntien jätemäärien kehitys viimeksi kuluneelta kymmeneltä vuodelta osoittaa, että jätteitä saadaan hyötykäyttöön aiempaa paremmin. Teollisuusjätettä meni hyötykäyttöön 2,4 miljoonaa tonnia vuonna 2011 Etelä- ja Länsi-Suomessa. Hyödynnetyistä jätteistä valtaosa oli massa- ja paperiteollisuudesta sekä metalliteollisuudesta.

Yhdyskuntajätteestä tehdään yhä enemmän energiaa. Yhdyskuntajätteistä saatiin hyötykäyttöön 1,1 miljoonaa tonnia vuonna 2011. Pääosa yhdyskuntajätteistä, kuten paperi, kartonki, biojäte ja metalli, hyödynnetään materiaalina. Etelä- ja Länsi-Suomessa on suunnitteilla useita uusia biokaasu- ja etanolilaitoksia, jotka näyttävät suuntaa uudenlaiseen hyötykäyttöön. Tämän lisäksi sekajätteiden sijoittamisesta kaatopaikoille on siirrytty paljolti jätteenpolttoon.

Tulevaisuuden painopisteet ovat vielä punninnassa

Mihin jätealalla kannattaa panostaa lähivuosina, on vielä arvioinnin alla. Tiukkoja rajapyykkejä jätehuollon tilaksi vuodelle 2020 on asetettu, kuten tavoite hyödyntää yhdyskuntajätteistä 90 %.  Näiden tavoitteiden eteneminen selviää vuoden 2013 aikana, kun ELY-keskusten yhteistyöllä valmistuu jätesuunnitelmien väliarvio. Tällä laajalla, 12 maakuntaa käsittävällä alueella tavoitellaan jätteen synnyn ehkäisyä, hyödyntämistä ja suunnitelmallista jätehuoltoa.

Etelä- ja Länsi-Suomen jätesuunnittelun toiminta-alue kattaa Etelä-Pohjanmaan, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Keski-Suomen, Pirkanmaan, Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskusten toiminta-alueet. Alueellista jätealan suunnittelua koordinoi Pirkanmaan ELY-keskus.  

Lisätietoja


Alueellista tietoa