Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Hämeenlinnassa Tampereentiellä puhdistetaan entisen polttonesteen jakelupisteen maaperää (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen ELY-keskus on antanut päätöksen Hämeenlinnassa osoitteissa Tampereentie 9 ja 11−13 sijaitsevan pilaantuneen maan puhdistamisesta. Maaperä on pilaantunut pääasiassa öljyhiilivedyillä. Kunnostusmenetelminä käytetään kemiallista hapetusta ja massanvaihtoa. Kunnostuksen arvioidaan kestävän 8−12 kk. Alue on suunniteltu muutettavaksi asuinkäyttöön.

Alueella nykyisin toimiva Vekka Liikenne Oy aloitti toimintansa vuonna 1931. Tuolloin alkanutta bussiliikennettä edelsi kuorma-autoliikennöinti, ja tonttia käytettiin parkkialueena. Polttoaineen jakelu aloitettiin 1950. Oy Shell Ab:llä oli alueella huoltoasema vuosina 1960−1995.

Kunnostuskohde rajautuu pohjoisessa Brahenkatuun asuinkiinteistön alueeseen, lännessä asuinkiinteistön alueeseen ja puistoalueeseen, etelässä puistoalueeseen ja idässä Tampereentiehen. Kiinteistöjen pinta-ala on noin 1,5 hehtaaria.

Hämeen ELY-keskus edellyttää päätöksessään, että kohteen pilaantunut maaperä on puhdistettava massanvaihdolla, kemiallisella hapetuksella tai edellä mainittujen yhdistelmällä. Kaivetut pilaantuneet maat toimitetaan kaatopaikalle tai pilaantuneiden maiden käsittelylaitokseen. Maaperän puhdistustyön yhteydessä esille tulevat jätteet on poistettava. Ympäristöteknisen asiantuntijan tulee valvoa maan puhdistustyön laatua. Pilaantuneet maat on kaivettava, käsiteltävä, lastattava ja kuljetettava pois niin, ettei työstä aiheudu haittaa ympäristölle. Puhdistuksen lopuksi maaperän puhtaus selvitetään maaperästä otettavilla näytteillä ja puhdistuksesta laaditaan raportti.

Lisätietoja

Ympäristöinsinööri Maria Väänänen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 246    

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173       


Alueellista tietoa