Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Hämeen ELY-keskus kysyy maanomistajien halukkuutta osallistua soidensuojeluun (Hämeen ELY-keskus)

Ympäristöministeriö valmistelee soidensuojelun täydentämistä. Valmisteluun liittyen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ovat lähettäneet luonnonarvoiltaan arvokkaiksi inventoitujen soiden omistajille kyselyn.  Kyselyllä selvitetään maanomistajien halukkuutta suojella soitaan ja heidän mielipidettään suojelun keinoista. Vastauksia pyydetään 24.4.2015 mennessä. Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista.

Hämeen ELY-keskus on 30.3.2015 postittanut kyselyn yli 400 maanomistajalle. He omistavat maata 45:llä luonnonarvoiltaan arvokkaaksi inventoidulla suolla. Soista 28 sijaitsee Kanta-Hämeessä ja 17 Päijät-Hämeessä. Kyselyyn rajattujen soiden yhteispinta-ala on hieman yli 2 000 hehtaaria. Soiden pinta-alat ja kiinteistörakenne vaihtelevat suuresti. Pienin kyselyssä mukana oleva suo on noin neljän hehtaarin suuruinen ja suurin yli 400 hehtaaria. Jotkin kyselyn soista rajoittuvat vain yhdelle kiinteistölle, suurimmillaan kiinteistöjen lukumäärä on noin 40.

Soidensuojelua pyritään täydentämään sellaisilla suoluontotyypeillä, joita ei nykyisessä suojelualueverkostossa riittävästi ole. Hämeessä näitä ovat mm. rehevät suotyypit, kuten korvet, lajistoltaan arvokkaat suot sekä harjusuot.

Ympäristöministeriö tekee ehdotuksensa soidensuojelun täydentämisestä ja suojelun keinoista syksyllä 2015. Kyselyn vastauksia käytetään hyväksi suojelun toteutustapojen suunnittelussa.

Lisätiedot

Ylitarkastaja Esa Pynnönen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 219

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

Linkki ympäristöministeriön tiedotteeseen


Alueellista tietoa