Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Hämeen ELY-keskus jakoi rakennusperinnön hoitoavustuksia  (Häme)

Rakennusperinnön suojelemisesta annetun lain (498/2010) mukaan harkinnanvaraista avustusta rakennusperinnön hoitoon voivat ELY-keskuksesta hakea yksityiset omistajat ja rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt. Hämeen ELY-keskus suuntasi vuoden 2017 avustusta ensisijaisesti yksityisille omistajille.

Rakennusperinnön hoitoavustusta voidaan myöntää rakennuksen omistajalle korjauksiin, joilla edistetään rakennuksen kulttuurihistoriallisten arvojen säilymistä. Tällaisia ovat esimerkiksi katon, ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden, ovien tai tulisijojen korjaustyöt, pihapiirin tai muun välittömän ympäristön kunnostaminen. 

Avustuksia haettiin vuoden 2017 hakukierroksella Hämeen ELY-keskuksesta yhteensä 299 650 euroa. Hakemuksia tuli Kanta-Hämeen alueelta 12 kpl ja Päijät-Hämeestä 11. Avustettavat kohteet ELY-keskus valitsi yhteistyössä museoviranomaisten kanssa.

Hämeen ELY-keskus asetti rakennusperinnön hoitoavustushakemuksia käsitellessään etusijalle kohteet, joiden korjaussuunnitelma on selkeästi avustuksen tavoitteita tukeva. Määrärahojen vähäisyyden vuoksi avustukset keskitettiin muutamaan kohteeseen, jotta tuen vaikuttavuus säilyisi. Kanta-Hämeessä avustuksia jaettiin neljälle hakijalle, yhteensä 17 000 euroa ja Päijät-Hämeessä kolmelle hakijalle, yhteensä 14 000 euroa. Avustussummat vaihtelivat 3 000 eurosta 5 000 euroon.

 

Hämeen ELY-keskukselta rakennusperinnön hoitoavustusta saivat

Kanta-Hämeessä

  • Kiinteistöosakeyhtiö Tampereentie 13/Panu Soini, Hämeenlinna, entisen kansakoulun, nykyisen toimistorakennuksen kunnostamiseen,
  • Nora Maaniemi, Riihimäki, vakinaisena asuntona käytetyn Vatsian huvilan kunnostamiseen,
  • Kari Savolainen, Ypäjä, talous- ja varastorakennuksena toimivan asuinrakennuksen kunnostamiseen,
  • Helena Lepoluodon kuolinpesä, Hämeenlinnan Hauho, rakennetussa kulttuuriympäristössä sijaitsevan vapaa-ajan rakennuksen kunnostamiseen

Päijät-Hämeessä

  • Tiina Hämeenniemi, Heinola, luhtiaitan kunnostamiseen.
  • Kalle Knuuttila, Lahti, rakennetussa kulttuuriympäristössä sijaitsevan Koiskalan kartanon työväen asuinrakennuksen (Vilpoorin) kunnostamiseen
  • Jyrki Pylväs, Orimattila, ei maatalouskäytössä olevan navetan kunnostamiseen.

 

Lisätietoja

  • Pirjo Nordenswan, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 156
  • Kirsti Nieminen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 210

Tiedotus

  • Kirsi Elomaa, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 037

Alueellista tietoa