Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Hällämönharju-Valkeiskankaan arvokkaalle harjualueelle tehdään hoito- ja käyttösuunnitelma (Pohjois-Savo, Pohjois-Pohjanmaa) 

Tavoitteena on edistää Natura-alueen luonto- ja maisema-arvojen säilymistä ja yhteen sovittaa erilaisia käyttömuotoja.

Pohjois-Savon ELY-keskus laatii parhaillaan Hällämönharju-Valkeiskangas Natura-alueelle hoito- ja käyttösuunnitelmaa, jossa esitetään mm. alueen luonnon nykytila, käyttömuodot, hoidon ja käytön tavoitteet sekä metsänkäytön ja luonnonhoidon periaatteet.

– Suunnitelman tavoitteena on sovittaa yhteen alueen erilaisia käyttömuotoja ja edistää arvokkaimpien luontokohteiden säilyminen, Pohjois-Savon ELY-keskuksen projektikoordinaattori Toni Nevalainen kuvaa.

Arvokas harjualue Hällämönharju-Valkeiskangas kuuluu Suomen Natura 2000 -verkostoon. Natura-alueen pinta-ala on noin 1 400 hehtaaria, ja se sijaitsee Vieremän ja Pyhännän kuntien alueella. 

Luonto- ja maisema-arvoiltaan arvokas harjualue käsittää luode-kaakkosuuntaisen pitkittäisharjumuodostuman reuna-alueineen. Hällämönharjun-Linnaharjun ja Ison Ahvenjärven korkeilta, paikoin jyrkkärinteisiltä selänteiltä avautuvat hienot maisemat moneen suuntaan. Harjualuetta elävöittävät lukuisat supat, lammet, purot ja pienialaiset suot.

Paahteisilla harjunrinteillä viihtyvät monet avointa harjuelinympäristöä vaativat lajit, kuten kangasajuruoho ja kanervisara. Paahdekohteilta on tavattu myös harvinaisia ja uhanalaisia perhosia. Harjualue on mukavaa ulkoilumaastoa ja alueella on kaksi luontopolkua ja useita laavuja, kotia ja nuotiopaikkoja.

Mukana asiantuntijat ja maanomistajat

Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaa ohjaa työryhmä, jossa on edustajat Pohjois-Savon ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksista, Suomen metsäkeskuksesta, Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluista, Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiristä, Vieremän kunnasta, Tornator Oyj:stä ja Ahvenpuron yhteismetsästä (maanomistajien edustus). Suunnitelma on laadittu osana EU:n PaahdeLife-hanketta  http://www.metsa.fi/paahdelife

Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma on yleisesti nähtävillä ja kommentoitavana 8.9.2017 asti:

 

Lisätietoja:

Pohjois-Savon ELY-keskuksen projektikoordinaattori Toni Nevalainen, toni.nevalainen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 016 200

Pohjois-Savon ELY-keskuksen luonnonsuojelun ylitarkastaja Anne Grönlund, anne.gronlund(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 779.


Alueellista tietoa