Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Haemme asiantuntijoita Pohjois-Savon ELY-keskukseen

Haemme

  • Ylitarkastajaa kasvintarkastuksen asiantuntijatehtävään.  Työhön sisältyy mm. Ruokaviraston delegoimia elintarvikevalvonnan ja kasvintarkastukset tehtäviä maatiloilla, kasvihuoneissa, taimitarhoissa, kukkatukuissa ja taimimyymälöissä. Haku päättyy 16.2.2022 klo 16.15. Hakuilmoitus ylitarkastaja (valtiolle.fi) ​​
     
  • Vesitalousasiantuntijaa edistämään ilmastonmuutoksen huomioivaa vesitalouden hallintaa, luonnonmukaista vesirakentamista ja monimuotoista vesiympäristöä sekä ylläpitää ajantasaista vesitaloustietoa. Tehtävässä toimeenpannaan erityisesti maa- ja metsätalousministeriön vesitaloustehtäville asettamia tavoitteita. Haku päättyy 21.2.2022 klo 16.15. Hakuilmoitus vesitalousasiantuntija (valtiolle.fi)
     
  • Vesitaloussuunnittelijaa (digitointi) hoitamaan ELY-keskuksen vanhojen paperimuodossa olevien vesitalousasiakirjojen skannauksen sähköiseen muotoon sekä tallentamisen tietojärjestelmiin. Tehtäviin kuuluu myös mm. paikkatietoaineistojen tuottamista sekä muita vesivarojen käyttöön ja hoitoon liittyviä tehtäviä. Hakuilmoitus (valtiolle.fi) Haku päättyy 21.2.2022 klo 16.15. Hakuilmoitus vesitaloussuunnittelija (valtiolle.fi)   ​​​​
     
  • Harjoittelijaa (ympäristönsuojelu) ympäristönsuojelulain ja jätelain valvontaan liittyviin tehtäviin (mm. jätemateriaalien hyötykäyttöön liittyvät selvitykset). Hakijan osaamisen ja kokemuksen mukaan harjoitteluun liittyy myös valvontatehtäviin osallistumista, raporttien laatimista ja seurantatietojen arvioimista ja järjestelmien päivitystä. Haku päättyy 3.3.2022 klo 16.15. Hakuilmoitus harjoittelija (valtiolle.fi)

Edistämme Pohjois-Savon ELY-keskuksessa alueellista kehittämistä hoitamalla elinkeinoihin, työvoimaan ja osaamiseen, liikenteeseen ja infrastruktuuriin sekä ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä.

Toimialueemme on Pohjois-Savo ja päätoimipaikkamme on Kuopiossa Kallaveden rannalla.

Työskentelemme sujuvasti monipaikkaisesti, sillä kalatalousasioissa palvelemme koko Järvi-Suomen alueella ja liikenne- sekä maahanmuuttoasioissa toimialueemme on Itä-Suomi.

Lue lisää