Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Haastamme rohkeisiin kokeiluihin - Lounais-Suomen ympäristöohjelma 2014 - 2020 -seminaari Turussa tiistaina 15.10. (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Olemme ympäristöohjelman valmistelun puolivälissä. Kehityspolut vuoteen 2030 ja keskeiset lähivuosien tavoitteet on yhteistyössä valittu. Tiistain seminaarissa suunnittelemme yhdessä toteutustapaa.

Seminaariin on ilmoittautunut noin 70 osallistujaa, ja työskentelyn kannalta on merkittävää, että he edustavat monipuolisesti maakuntiemme toimijoita. Meitä aktivoi ja innostaa Suomen ympäristökeskuksen tutkimusjohtaja Per Mickwitz. Hän on aikaisemmissa puheenvuoroissaan muun muassa kannustanut riittävän tahtotilan muodostamiseen ja rohkeisiin kokeiluihin, sillä "tulevaisuudessa talouskasvun pitää olla vähähiilistä ja resurssitehokasta sekä aiheuttaa merkittävästi vähemmän haittoja ekosysteemeille. Ympäristötavoitteet ja -ratkaisut kytkeytyvät tiiviisti muuhun kehitykseen, siihen, millaiset alueet tulevat hyvin toimeen, millaiset yritykset pärjäävät ja missä ihmiset haluavat asua tulevaisuudessa."

Seminaarissa työskentelee kuusi työryhmää, joiden vetäjinä toimivat edustajat Varsinais-Suomen liitosta, Pyhäjärvi-instituutista, Valoniasta, Metsähallituksesta, Turku Science Parkista ja Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Ympäristöohjelma haastaa toimimaan edelläkävijöiden ja esimerkkien voimalla

Työryhmät tuottavat ehdotuksia toimintahaasteista, joilla alueen toimijoita haastetaan mukaan toimimaan tavoitteiden suuntaisesti. Haastajina voivat toimia edelläkävijät, kokeilijat ja innokkaat liikkeelle lähtijät. Haastetut saavat kumppaneita, tukijoita ja uusia yhteistyömahdollisuuksia. Maine ja kunnia tulevat kaupan päälle.

Pari viikkoa sitten, 3.10.2013 Suomen kestävän kehityksen toimikunta julkisti ehdotuksen Suomen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseksi 'Suomi, jonka haluamme 2050'.  Meillä on paljon yhteistä, vaikka valmistelu onkin ollut erillistä. Lounais-Suomen ympäristöohjelma toteuttaa alueella sitä, mitä valtakunnallinen kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus tavoittelee koko maan osalta.  Sitoumuksessa on kahdeksan tavoitetta, joista viiden sisältö on yhtenevä Lounais-Suomen ympäristöohjelman tavoitteellisten kehityspolkujen kanssa.

Lounais-Suomen ympäristöohjelma 2014 - 2020 valmistuu ensi kevään aikana

Ohjelmaa työstetään yli vuoden vaihteen, jonka jälkeen se lähtee laajalle lausuntokierrokselle. Valmistelu tapahtuu rinnan maakuntaohjelmien valmistelun kanssa ja yhdensuuntaisuudesta huolehditaan. Lounais-Suomen ympäristöohjelma 2014–2020 käsitellään lopuksi maakunnan yhteistyöryhmissä (MYR) ja hyväksytään maakuntahallituksissa viimeistään alkusyksystä 2014.

Ympäristöohjelmatyötä koordinoi Varsinais-Suomen ELY-keskus ja valmistelua ohjaavaan yhteistyöryhmään kuuluvat lisäksi maakuntaliittojen, Satakunnan ELY-keskuksen sekä Turun ja Porin kaupunkien edustajat.

Lisätietoja:

Merja Haliseva-Soila, p. 0295 022 863
Nina Myllykoski, p. 0295 022 768


Alueellista tietoa