Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Gåsjärven kuivatuksen tehostamishanke valmistui (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kaustisen ja Kruunupyyn kunnissa sijaitsevan Gåsjärven pengerrysalueen kuivatuksen tehostamishanke on valmistunut viimeistelytöitä lukuun ottamatta. Alueen kuivatusta tehostettiin rakentamalla Gåsjärven etelä- ja itäpuolelle noin 700 m pitkä penger sekä kuivatusoja, jolla kuivatusvedet johdetaan Kattilakoskenojan alaosaan ja estetään Gåsjärven veden leviäminen peltoalueille. Kattilakoskenojan alimpaan kohtaan rakennettiin pumppaamo ja pumppaamon ohivirtaus. Lisäksi ruopattiin Gåsjärven kapeikkoaluetta ja suoritettiin Gåsjärven-Kattilakoskenojan sekä Puuroniemenojan siivouskaivua. Urakan toteutti Rauman Kone Oy Maveplan Oy:n laatimien rakennesuunnitelmien mukaisesti.

Gåsjärven pengerrysalue rakennettiin Perhonjoen keskiosan järviryhmän säännöstelyhankkeen töiden yhteydessä 1980-luvulla. Silloin alueen kuivatusvedet johdettiin kuivatusojalla Gåsjärven - Lokalammen kautta Kaitforsin alapuolella Perhonjokeen laskevaan Kainobäckeniin. Lopputarkastuksen sekä kuivatusojien kaivun ja kunnostuksen jälkeen ojat pääosin luovutettiin paikallisen ojitusyhtiön kunnossapidettäväksi, mutta valtiolle jäi velvollisuus tarvittaessa tehostaa alueen kuivatusta.

Gåsjärven alueen kuivatuksen tehostaminen tuli ajankohtaiseksi, koska alueen pellot ovat vuosien saatossa painuneet ja pelkkä painovoimainen kuivatus ei enää tehonnut riittävästi.Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus teetti insinööritoimisto Jami Aholla yleissuunnitelman Gåsjärven alueen kuivatuksen parantamiseksi. Yleissuunnitelmassa esitettiin kuusi erilaista vaihtoehtoa kuivatuksen tehostamiseksi. Parhaaksi ratkaisuksi osoittautui vaihtoehto, jossa kaikki Gåsjärven yläpuoliset kuivatusvedet pumpattaisiin Gåsjärveen. Näin pumppauskustannukset pysyvät kohtuullisina ja Gåsjärven sekä Lokalammen vesipinnat pysyvät luvanmukaisissa korkeuksissaan.

Perhonjoen säännöstelyhankkeen vesitaloudellisen luvan haltija on Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.  Nyt tehtyjen rakenteiden kunnossapito jää valtiolle, mutta pumppaamon sähköenergia- ja sähkönsiirtokustannukset jäävät hyödynsaajien eli Gåsjärven-Kattilakosken sekä Puuroniemen ojitusyhtiön maksettavaksi.

Lisätietoja:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

  • vesitalousasiantuntija Kristiina Kastman, puh. 0295 028 021
  • johtava vesitalousasiantuntija Tommi Mäki, puh. 040 704 9445

Gåsjärven-Kattilakosken ja Puuroniemen ojitusyhtiö

  • Kari Kattilakoski, puh. 040 056 9155

Alueellista tietoa