Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Eteläpohjalaiset yritykset hakivat tukea kasvuun ja kansainvälistymiseen (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Kasvu, uudistuminen ja uudet innovaatiot kiinnostavat eteläpohjalaisia yrityksiä. Vuonna 2015 maakuntaan myönnettiin yhteensä yli 13 milj € erilaisia yritystukia ELY-keskuksesta ja Tekesistä.  Alkaneena vuonna rahoitusmahdollisuudet tulevat lisääntymään, kun myös maaseutuohjelma saadaan täysimääräisesti käyntiin ELY-keskuksessa ja Leader-toimintaryhmissä.
 

Kehittämisavustusta kasvuun ja kansainvälistymiseen

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueelle myönnettiin v. 2015 yritysten kehittämisavustusta 54:lle yritykselle yhteensä 3,3 milj €. Myönnetty rahoitus painottui erityisesti uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevien pk-yritysten kehittämishankkeisiin, joista puolet kohdistui investointeihin ja puolet erilaisiin kehittämistoimenpiteisiin. Yrityksen kehittämisavustus on osa Team Finland –palvelua ja suurin osa (60 %) kohdistuikin sellaisiin hankkeisiin, joilla tavoitellaan uusia kansainvälisiä markkinoita ja vientimahdollisuuksia. Myönnetystä kehittämisavustuksesta keksintöjen edistämiseen kohdistui 0,2 milj. euroa. Toimenpiteillä tavoitellaan hankkeiden päätyttyä vaikutuksiltaan 43 milj. euron liikevaihdon kasvua, 30 milj. euron viennin lisäystä ja 163 uutta työpaikkaa. Toimialoista merkittävimpiä olivat metallituotteiden sekä koneiden ja laitteiden valmistus.

Uusiutuvan energian tuotantoon tai käyttöön sekä energiankäytön tehostamiseen tarkoitettuja energiatukia alueen yrityksille ja yhteisöille Etelä-Pohjanmaalla myönnettiin noin 0,7 milj. euroa.

Yritykset ovat käyttäneet aktiivisesti Yritysten kehittämispalveluita, joissa myönnettiin viime vuonna Analyyseja ja Konsultointeja lähes sadalle yritykselle. Palveluilla laadittiin yrityksille kasvu- ja kehityssuunnitelmia mm. johtamiseen, markkinointiin, tuotantoon, yrityksen uudistamiseen sekä innovaatioiden kaupallistamiseen. Lisäksi yritysjohdon 10 - 14 pv kestäviin johtamiskoulutuksiin osallistui yli 40 yritystä. Innovaatioklinikoissa, joita oli 2 kpl, yritysten osanotto oli runsasta.
 

Tekes-rahoitus lähes ennätyksellistä

Etelä-Pohjanmaalla rahoitettiin v. 2015 Tekes-projekteja 7,9 miljoonalla eurolla. Se on toiseksi eniten alueen Tekes-historiassa. Ilahduttavaa oli, että hakijoista Tekesille uusia asiakkaita oli kolmannes ja että rahoitusta saaneet yritykset toimivat laajasti eri toimialoilla. Haasteena alueellamme on viennin määrän kasvattaminen. Ratkaisuja tähän haetaan esimerkiksi Team Finland- toiminnan avulla.  Team Finland tarjoaa tietoa, työkaluja ja verkostoja suomalaisten yritysten kansainväliseen menestymiseen.

Keksintöjen edistämiseen myönnettiin Etelä-Pohjanmaalle 0,2 milj €.

 

Maaseuturahoituksen päätöksenteko käynnistyi

Ensimmäiset maaseuturahoituksen uuden ohjelmakauden päätökset on tehty ja tukea on myönnetty kuudelle yritykselle yhteensä 721 000 euroa. Sähköinen asiointipalvelu HYRRÄ ei toistaiseksi mahdollista sähköistä tukipäätöksen tekemistä. Tukipäätökset tehdään paperipäätöksinä. Tuen saajien on toimitettava tuen maksuhakemukset toistaiseksi paperihakemuksina. Tuen maksupäätöksiä voidaan Mavin arvion mukaan tehdä helmi-maaliskuussa. Yritystukihakemuksia on odottamassa käsittelyä yhteensä 86 kpl, joista Leader-hakemuksia on 45 kpl. ELY-keskuksen tavoitteena on saada kertyneiden hakemusten suma purettua kevään aikana. Yritykset voivat hakea tukea jatkuvasti.

Lisätietoja

Asiantuntijat ELY- keskuksessa

Yrityksen kehittämisavustus:

www.ely-keskus.fi  (elinkeinot/yritysrahoitus/yrityksen kehittamisavustus, valitse alue Etelä-Pohjanmaa))

Leena Foudila, asiantuntija, puh. 0295 027 545

Hilkka Huhtamäki, asiantuntija, puh.0295 027 557

Yritysten kehittämispalvelut:

www.yritystenkehittamispalvelut.fi

Kari Välimäki, kehityspäällikkö, puh. 0295 027 642

Maaseudun yritystuet:

www.ely-keskus.fi  (elinkeinot/yritysrahoitus/maaseudun yritysrahoitus, valitse alue Etelä-Pohjanmaa)

Reijo Kivimäki, asiantuntija, puh. 0295 027 570

Juha Koski, asiantuntija, puh. 0295 027 574

Tekes ja Team Finland:

Kari Rintala, aluekoordinaattori, puh. 0295 027 615

Riitta Ketomäki, asiantuntija, puh 0295 027 569

Keksintö- ja innovaatioasiat

Tapani Saarenpää, innovaatioasiantuntija, puh. 0295 027 623

 


Alueellista tietoa