Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Eteläisen Pirkanmaan liikenneturvallisuustyötä aktivoidaan (Pirkanmaan ELY-keskus)

Liikenneturvallisuuden parantamista tarkastellaan liikennejärjestelmän näkökulmasta:
Suunnittelutyössä otetaan huomioon kaikki liikennemuodot ja tarkastellaan kokonaisvaltaisesti
kuntalaisten liikkumisen valintoja ja valintoihin vaikuttavia tekijöitä.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Akaa, Pälkäne, Urjala ja Valkeakoski
valmistelevat koko eteläistä Pirkanmaata ja kaikkia liikkumismuotoja koskevaa viisaan ja turvallisen
liikkumisen suunnitelmaa. Sidosryhminä mukana työssä ovat Liikenneturva ja poliisi.
Suunnitelman laatiminen on käynnistynyt huhtikuussa 2016, ja sen on tarkoitus valmistua keväällä
2017.

Viisaat liikkumisvalinnat, kuten kävely, pyöräily, joukkoliikenne ja kimppakyydit, ovat hyväksi niin
yksilölle kuin ympäristölle. Viisas liikkuminen luo hyvinvointia. Viisasta liikkumista edistetään
vaikuttamalla valintoihin ja liikkumistarpeeseen liikenneympäristön olosuhteet huomioiden. Nyt
laadittavan suunnitelman tavoitteena on edistää nykyistä turvallisempaa, terveellisempää ja
ympäristöystävällisempää liikkumista seudulla.

Työn toisena tavoitteena on varmistaa järjestelmällisen ja pitkäjänteisen liikenneturvallisuus- ja
liikennekasvatustyön sekä viestinnän jatkuminen kunnissa. Valintoihin vaikuttamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi on tärkeää, että eri hallinnonalat työskentelevät yhdessä. Hallintokunnissa tehtävän työn tueksi laaditaan laaja-alainen ja monipuolinen toimintasuunnitelma, johon kerätään liikennekasvatuksen ja viestinnän konkreettisia keinoja ja suunnitellaan tulevien vuosien toimintaa.

Viestinnän ja liikennekasvatuksen ohella työssä käydään läpi fyysiseen ympäristöön kohdistuvia
toimenpiteitä. Liikenneympäristön parantamistarpeita ja -toimenpiteitä kootaan toimenpideohjelmaan. Pääpaino on pienissä toimenpiteissä, joita voidaan lähteä toteuttamaan heti. Erityisesti huomiota kiinnitetään koulujen lähiympäristöihin, suojateiden turvallisuuteen ja ajonopeuksien hillitsemiseen.

Lisätietoja:

  • Pirkanmaan ELY-keskus, Suvi Vainio, puh. 0295 036 311
  • Akaan kaupunki, Antti Kemi, puh. 040 335 3270
  • Pälkäneen kunta, Matti Vesava, puh. 0400 633 350
  • Urjalan kunta, Kimmo Virta, puh. 040 335 4220
  • Valkeakosken kaupunki, Hanna-Kaisa Lahtisalmi, puh. 040 335 7710
  • Suunnitelmaa laativa konsultti Ramboll Finland Oy, Hanna Reihe, puh. 040 7365 355

Alueellista tietoa