Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Etelä-Savon vuoden 2012 aikuiskouluttajapalkinnot jaettiin (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskus jakoi kolme Etelä-Savon vuoden 2012 aikuiskouluttajapalkintoa. Palkinnon saivat Etelä-Savon ammattiopiston opettaja Anna- Kaisa Turpeinen maahanmuuttajien talouskoulun kehittämisestä, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston kone- ja metallialan opettaja Timo Seppänen asiantuntevasta ja innostavasta opetustavasta sekä Aalto yliopiston Pienyrityskeskus Draivi Diili -koulutuksen kehittämisestä. Palkinnon suuruus on 5000 euroa/palkinnon saaja.

 

Palkinnot luovutettiin 12.4.2013 Mikkelissä työ- ja elinkeinopalvelujen tarjoajille järjestetyn hankintojen kehittämispäivän yhteydessä. Etelä-Savon ELY-keskus palkitsee aikuiskouluttajan vuosittain. Palkitsemisen tarkoituksena on antaa tunnustusta aikuiskouluttajien työlle tai uusille koulutusmenetelmille sekä näin kannustaa kaikkia koulutuksen järjestäjiä kehittämään työvoimakoulutuksen laatua ja vaikuttavuutta.  

Vuoden 2012 aikuiskouluttajapalkinnon saajat ja palkintojen perustelut:

Opettaja Anna- Kaisa Turpeinen, Etelä-Savon ammattiopisto. Palkinto myönnettiin maahanmuuttajien talouskoulun kehittämisestä.

Perustelut: Maahanmuuttajan työllistyminen ja yhteiskunnallinen osallistuminen edellyttävät tietoja ja taitoja, joita kehitetään erilaisilla toimenpiteillä ja koulutus on yksi näistä toimenpiteistä. Anna- Kaisa Turpeinen on kehittänyt systemaattisesti maahanmuuttajien talouskoulua sellaiseen suuntaan, että nykyisin talouskoulun suorittaneet saavat sekä kielitaidollisia valmiuksia että ammatillista ja kulttuurista osaamista koulutuksen aikana.

Opettaja, koneistus, Timo Seppänen, Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto, kone- ja metalliala. Palkinto myönnettiin Timo Seppäsen asiantuntevasta ja innostavasta opetustavasta.

Perustelut: Koulutuksen painopiste on kysyntä- ja työelämälähtöinen. Siinä räätälöidään nuorten Timo Seppänen toimii opettajana perinteisellä metallin toimialalla, joka on vahvasti suhdannevaihteluista riippuvainen.  Metallialan osaaminen on taattava erityisesti tällaisina aikoina, jolloin työmarkkinatilanne on epävarma.  Timo Seppänen on haasteellisesta ajasta huolimatta motivoinut  opiskelijoita ja vaikuttanut mielikuviin oppimisesta ja opiskelusta sekä  innostanut heitä  elinikäiseen oppimiseen.  Hänelle palkinto myönnettiin hyvistä opiskelijapalautteista, mm.:  "Opettaja on expertti siinä mitä opettaa. Suosittelen palkan korotusta!", "Itse opetus oli hyvää  ja opettaja asiallinen ja ammattitaitoinen.", "Opettaja ja opetus olivat hyvää."

Aalto yliopisto, Pienyrityskeskus, Mikkeli. Palkinto myönnettiin Aalto yliopisto, Pienyrityskeskukselle Draivi Diili -koulutuksen kehittämisestä.  

Perustelut: Draivi Diili -koulutuksessa on huomioitu työelämälähtöisyys ja haettu ansiokkaasti nuorille korkeakoulutetuille mahdollisuuksia sijoittua työelämään. korkeakoulutettujen osaaminen työnantajan tarpeisiin kasvattamalla osaamista siten, että keskiössä on molempien osapuolten tarpeet ja yhteistyö. Draivi Diili -koulutus on onnistuneesti pystynyt yhdistämään nämä tarpeet. Tässä mallissa kouluttajan rooli on haasteellinen ja suuri. 

Lisätietoja:

Asiantuntija Katriina Säisä, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4090


Alueellista tietoa