Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Etelä-Savon järvien jäät  ovat vahvistuneet (Etelä-Savon ELY-keskus)

Etelä-Savon ELY-keskus mittasi 22.1.2014 jäiden paksuuksia muutamalla järvellä maakunnan etelä- ja länsipuolella. Jääpeitteen kokonaispaksuus vaihteli 28-31 cm:n välillä. Mittaukset tehtiin noin 100 metrin päässä rannasta.

Jäät olivat paksuuntuneet edellisestä mittauskerrasta (8.1.) 4-6 cm. Jää muodostui pääosin teräsjäästä. Heikompaa kohvajäätä esiintyi muutamia senttimetrejä. Pertunmaan Peruvedellä kohvajäätä oli kuitenkin 7 cm.

Valtakunnallisilta jäähavaintopaikoilla mittauksia tehtiin 20.1. Haukivuoren Kyyvedellä jäänpaksuus oli  27 cm, joka poikkeaa  -6 cm ajankohdan keskiarvosta. Haukivedellä Oravissa jäänpaksuus oli 33 cm, joka on +6 cm keskimääräistä paksumpaa.

Ilmoitetut jäänpaksuudet eivät milloinkaan kerro kyseisen järven koko jäätilannetta, vaan pelkästään yhden tutkimuskohteen tuloksen. Mittauspaikat ovat korkeintaan 100 metrin etäisyydellä rannasta, eivätkä näin ollen kuvaa selkävesien jäätilannetta. Mittauskohteet eivät myöskään sijaitse salmissa eivätkä virtaavissa paikoissa. Erityisesti virtaavissa kohdissa kuten salmipaikoissa liikkumista tulee välttää.

Lähiajan sääennusteen mukaan pakkaset hellittävät mutta lämpötilat tulevat kuitenkin pysymään nollan alapuolella. Jäät tulevat todennäköisesti vahvistumaan edelleen.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 192


Alueellista tietoa