Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Etelä-Savon hyvän kaavatyön palkinto Mäntyharjun kunnalle (Etelä-Savon ELY-keskus)

Mäntyharjun kunta on saanut Etelä-Savon vuoden 2013 hyvän kaavatyön palkinnon. Palkinnon perusteena on kunnan pitkäjännitteinen ja ennakkoluuloton työ alueidenkäytön suunnittelun edistämisessä. Etelä-Savon ELY-keskus luovutti palkinnon kaavoittajien ja rakennustarkastajien neuvottelupäivillä Pieksämäellä 20.11.2013.

Jäntevä kaavoitusohjelma ja resursseja suunnitteluun

Mäntyharjun kunta on luonut jäntevän kaavoitusohjelman ja toteuttanut sitä määrätietoisesti. Ymmärrys alueidenkäytön suunnittelun tärkeydestä on näkynyt riittävänä henkilöresurssina: Mäntyharjun kunta on ennakkoluulottomasti palkannut hyviä nuoria suunnittelijoita, mikä on tulevaisuuden alueidenkäytön osaamisen kannalta erinomaista. Paikkatietoaineistot ovat hyvässä kunnossa ja suunnitteluprosessit ovat edenneet mallikkaasti. Konsulttien palaute yhteistyön kulttuurista on ollut kiittävää. Kunta on saavuttanut suunnitteluotteellaan myös menestystä, mm. mökkimessut toivat merkittävää piristystä pitäjään ja koko maakuntaan.

Erityinen kiitos kunnalle kuuluu vireästä suhtautumisesta erilaisiin alueidenkäyttöön liittyviin kehittämishankkeisiin. Viimeisimpänä uudenlaisena ja laajasti osallistavana hankkeena on menossa keskustan kehittämisen hanke, josta toivotaan aineksia muidenkin kirkonkylien keskustojen elinvoiman lisäämiseen.

Palkittu kaavatyö on kokonaisuutena kiitettävällä tavalla edistänyt Etelä-Savon hyvää ympäristön laatua. Samalla halutaan yleisesti kiinnittää huomiota kaavanlaatijoiden ja kuntapäättäjien vaativaan tehtävään. Alueidenkäytön suunnittelulla on erittäin pitkäaikainen ja olennainen vaikutus ympäristöömme.

Hyvässä kaavatyössä on erityisen kiitettävällä tavalla:

  • suoritettu perusteltu tavoiteasettelu
  • tehty laadukkaat perusselvitykset
  • edistetty maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten sisältövaatimusten toteutumista
  • tehty laadukkaat vaikutusarvioinnit
  • kokonaisprosessi on ollut luonteva ja osallistava
  • etsitty uudenlaisia lähestymistapoja ja luotu uutta hyvää suunnittelukulttuuria
  • tehty pitkäjännitteistä työtä ympäristön laadun parantamiseksi.
     

Lisätietoja:

Yksikön päällikkö Eero Korhonen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4189


Alueellista tietoa