Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Etelä-Pohjanmaan työllisyyskatsaus, lokakuu 2015 (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 5,7 % viime vuodesta

Etelä-Pohjanmaalla oli lokakuun lopussa 9 353 työtöntä työnhakijaa. Määrä nousi edellisen kuukauden lopusta 469 hengellä (5,3 %). Vuoden takaisesta tilanteesta työttömien työnhakijoiden määrä nousi 502 hengellä (5,7 %). 

Lomautettuna oli 994 henkilöä. Lomautettujen määrä laski 165 henkilöllä (-14,2 %) viime vuodesta. Lyhennetyllä työviikolla oli puolestaan 898 henkilöä. Määrä laski viime vuodesta 82 hengellä (-8,4 %).

Työttömien työnhakijoiden osuus Etelä-Pohjanmaan ELY-keskusalueen työvoimasta oli 10,6 prosenttia. Manner- Suomessa ainoastaan Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli alhaisempi.

Koko maassa työttömiä työnhakijoita oli 337 675 henkilöä. Lukumäärä nousi 17 806 henkilöllä (5,6 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli 12,8 prosenttia.

Työttömät työnhakijat ja avoimet työpaikat ammattiryhmittäin

Vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna työttömien työnhakijoiden lukumäärät kasvoivat suhteellisesti voimakkaimmin johtajien (59 %), erityisasiantuntijoiden (19,7 %) sekä palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiryhmissä (15,1 %). Maanviljelijöiden ja metsätyöntekijöiden, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ja ammatteihin luokittelemattomien ryhmissä hakijamäärät laskivat hieman.

Etelä-Pohjanmaan TE-toimistossa oli kuukauden aikana yhteensä 1353 avointa työpaikkaa, joista kuukauden aikana avoimeksi ilmoitettuja uusia työpaikkoja oli 525 kappaletta. Avoimien työpaikkojen kokonaismäärä laski 36 paikalla (-2,6 %) viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Avoinna olleista työpaikoista kestoltaan jatkuvia (kesto yli 3kk) oli 925. Väliaikaisia ja tilapäisiä paikkoja oli yhteensä 428.

Työvoiman kysyntä lisääntyi suhteellisesti eniten prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden sekä rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden ammattiryhmissä. Avoimet työpaikat vähenivät suhteellisesti eniten johtajien ja ammatteihin luokittelemattomien ryhmissä.

Lisätietoja:
Timo Takala
strategiapäällikkö, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus
Puh. 0295 027 708
etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa