Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksillä merkittäviä kehittämistavoitteita (Etelä-Pohjanmaa)

Yrityksen kehittämisavustuksilla ELY-keskukset rahoittavat pk-yritysten kasvua, uudistumista ja kansainvälistymistä edistäviä hankkeita osana Team Finland–verkostoa. Tähän mennessä kuluvalla ohjelmakaudella (1.7.2014 – 31.12.2016) Etelä-Pohjanmaan pk-yrityksille on myönnetty yrityksen kehittämisavustusta yhteensä 7,2 milj. euroa.

Vuoden 2016 rahoituksen kokonaiskysyntä oli hieman edellisvuotta hiljaisempi. Myönnetty rahoitus kohdistui erityisesti uudistumista, kasvua ja kansainvälistymistä tavoittelevien pk-yritysten investointi- ja kehittämishankkeisiin. Viime vuonna Etelä-Pohjanmaan alueella myönnettiin yrityksen kehittämisavustusta noin 2,8 milj. euroa. Päätöksistä 23 % kohdistui investointeihin ja erityyppisten kehittämishankkeiden osuus oli 77 %. Rahoitetuissa investoinneissa painottuivat EU-ohjelman vaatima vähähiilisyys sekä materiaali- ja energiatehokkuus. Suurin osa kehittämishankkeista puolestaan tähtäsi alueen yritysten kansainvälistymisvalmiuksien parantamiseen.

Kansainvälistymishankkeilla pyritään madaltamaan yritysten kynnystä viennin käynnistämiseen tai laajentamiseen uusille markkina-alueille. Kehittämisavustuksella tuettiin merkittävästi myös yritysten uusien tuotteiden kehittämistä ja tuotannon tehostamista. Lisäksi yritysten uudistumista vauhditettiin rahoittamalla hankkeita, joissa yritys digitalisaation avulla uudistaa liiketoimintaansa.

Rahoitetuilla toimenpiteillä tavoitellaan hankkeiden päätyttyä vaikutuksiltaan noin 60 milj. euron liikevaihdon kasvua. Toimialoista merkittävimpiä olivat metallituotteiden sekä koneiden ja laitteiden valmistus (joihin rahoituksesta kohdistui 49 %) ja puutuotteiden valmistus (rahoituksesta 25 %). Näiden toimialojen osuus rahoituksesta on Etelä-Pohjanmaalla ollut perinteisesti merkittävä.

Kuluvana vuotena halutaan edelleen rahoittaa uudistumiseen, kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääviä hankkeita. Erityisesti toivotaan sellaisia hankkeita, joilla kehitetään uusia digitaalisia elementtejä sisältäviä toimintatapoja, tuotteita ja palveluja sekä hankkeita, joilla tähdätään vähähiiliseen talouteen. Uudistumisen tueksi yrityksille voidaan myöntää rahoitusta myös pienehköihin esiselvityshankkeisiin, kuten digiselvityksen tai kansainvälistymissuunnitelman tekemiseen. Katso lisää yrityksen kehittämisavustuksesta, rahoituslinjauksista ja hakemisesta

Yritykset kehittivät aktiivisesti toimintaansa myös yritysten kehittämispalveluiden avulla. Niitä myönnettiin v. 2016 yhteensä 0,56 milj euroa. Analyysi- ja konsultointipalveluiden sekä pitkäkestoisten johtamisvalmennusten kautta yritykset varmistivat tulevaisuuden kehitys- ja kasvusuunnitelmiaan.

Myönnetyt kehittämisavustukset heinä-elokuu 2016 (pdf)

www.ely-keskus.fi
(alue Etelä-Pohjanmaa>elinkeinot>yritysrahoitus>yrityksen kehittämisavustus)

http://yritystenkehittamispalvelut.fi/

Lisätietoja: 

Asiantuntija Leena Foudila, puh 0295 027 545

Asiantuntija Hilkka Huhtamäki, puh 0295 027 557


Alueellista tietoa