Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Erityisavustusta uusien kotimaisten kalatuotteiden kehittämiseen - määräaikainen hakumenettely on avoinna 15.3.-30.4.2021

Avustuksen tarkoitus on lisätä sellaisten kotimaisten kalojen elintarvikekäyttöä, joiden kalastamista voidaan lisätä kestävästi tai joiden saaliista merkittävä osa käytetään muuhun kuin elintarvikekäyttöön. Tällaisia kalalajeja ovat erityisesti silakka, kilohaili, kuore, särkikalat ja muikku.

Avustusta voi hakea mainittuna ajanjaksolla yrityksen kotipaikan mukaisesti joko Varsinais-Suomen, Pohjois-Savon tai Lapin ELY-keskuksesta.

Avustusta voidaan myöntää Manner-Suomessa toimiville yrityksille enintään 50 % tukikelpoisista kustannuksista, kuitenkin enintään 200.000 euroa. Rahoitusta on varattu yhteensä miljoona euroa.

Tarkemmat hakuohjeet ja sähköiset hakulomakkeet julkaistaan 15.3.2021.

Avustuksen hakeminen

Lue lisää