Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

ELY-keskusten palveluihin ollaan tyytyväisiä, sähköisiä palveluja toivotaan kehitettävän

Asiakkaiden tyytyväisyyttä ELY-keskusten palveluihin seurataan vuosittain ja tutkimustietoa hyödynnetään ELY-keskusten ohjauksessa sekä kehittämisessä. Vuoden 2014 palvelutyytyväisyystutkimuksen tulokset osoittavat ELY-keskusten suoriutuneen hyvin, ellei erinomaisesti niille osoitetuissa tehtävissä. Edellisiin tutkimuksiin nähden merkittävimpänä erona ovat asiakkaiden selvästi suuremmat odotukset sähköisten palveluiden kehittämiseen ja hyödyntämiseen.

Lue lisää:

 


Alueellista tietoa