Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

ELY-keskusten palveluihin ollaan tyytyväisiä. Odotukset sähköisten palvelujen tasosta realisoituvat vähitellen (Satakunta)

Asiakkaiden tyytyväisyyttä ELY-keskusten palveluihin seurataan vuosittain ja tutkimustietoa hyödynnetään kehittämisessä. Asiakkaiden palveluodotukset eivät aina realisoidu etenkään uusien järjestelmien käyttöönottovaiheessa, mikä näkyy vastauksissa tyytymättömyytenä käsittelyaikoihin. Palvelujen tuottamisessa ei myöskään aina olla tyytyväisiä sähköisten palvelujen toimivuuteen. Kaikkinensa tyytyväisyys ELY-keskusten ja KEHA-keskusten palveluihin on kuitenkin pysynyt hyvänä.

Tutkimuksessa oli mukana kaikki 15 ELY-keskusta sekä uutena KEHA-keskuksen maksatuspalvelu ja arvioituja palvelukokonaisuuksia olivat rahoitus-, maksatus-, lupa- ja valvontapalvelut sekä yritysten kehittämispalvelut. Vastauksia tutkimukseen saatiin yli 4 600 kappaletta, näistä eniten maksatuksen palkkatuki- ja starttiraha-asioihin. ELY-keskusten ja KEHA-keskuksen asiakkailta saamien "palvelu kokonaisuudessaan" tyytyväisyys-arvosanojen valtakunnallinen keskiarvo on kaikkien palveluiden osalta yli neljä (4,03) eli laskenut hieman vuoden 2015 tuloksista (4,10).  Parhaimmat arvosanan asteikolla 1-5 ELY-keskukset saivat kokonaisarvioissa asiakaspalvelun ystävällisyydestä (4,30) ja asiantuntemuksesta (4,15). Tyytymättömimpiä asiakkaat olivat asioiden käsittelynopeuteen.

Lue koko tiedote sekä Satakunnan tulokset tästä: ELY-keskusten palveluihin ollaan tyytyväisiä. Odotukset sähköisten palvelujen tasosta realisoituvat vähitellen (pdf, 112 kt)

Lisätiedot:

  • Anne Jortikka
  • Satakunnan ELY-keskuksen kehittämis- ja asiakkuuspäällikkö
  • p. 0295 022 046

Alueellista tietoa