Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

ELY-keskusten myöntämät avustukset kalatalouden edistämiseen vuonna 2014 (Lapin ELY-keskus)

Alueelliset erityisavustukset kalatalouden edistämishankkeisiin sekä yleisavustukset kalastusaluetoimintaan vuodeksi 2014 ovat haettavissa ELY-keskuksista 31.1.2014 klo 16.15 saakka.

Erityisavustuksia myönnetään kalakantojen kestävää käyttöä ja hoitoa sekä vapaa-ajan kalataloutta edistäviin  kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin.

Etusijalla ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat laajasti kalastuksenhoitomaksun suorittaneita sekä hankkeet, jotka edistävät valtakunnallisen kalatiestrategian, asianomaisen ELY-keskuksen vapaa-ajankalastusstrategian ja kalataloushallinnon strategian tavoitteita.

Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset.

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2014 haussa ovat:

  • luontaisten kalakantojen monimuotoisuuden turvaaminen (esim. kalastuksen seuranta- ja säätelytoimet, vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaaminen; pääsääntöisesti ei istutuksiin)
     
  • kalastuksen valvonnan kehittäminen (esim. valvontasuunnitelmat, yhteistyön lisääminen, uudet toimintatavat)
     
  • kalastusharrastuksen edistäminen.


Tukea harkittaessa otetaan huomioon hankkeen vaikuttavuus, laajuus, innovatiivisuus ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä.

Hankkeet voivat olla myös useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella. Hakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta.

Yleisavustuksia kalastusaluetoimintaan voivat hakea kalastusalueet.

Lapin maakunnassa hakemukset on toimitettava Lapin ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteella: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi.

Hakuohje ja hakulomakkeet ovat saatavissa Internetistä osoitteesta www.mmm.fi/kalastus/avustukset tai Lapin ELY-keskuksesta.

Lisätietoja:
Kalatalousasiantuntija Jouni Hiltunen, Lapin ELY-keskus, puhelin 0295 037 046.


 


Alueellista tietoa