Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

ELY-keskus turvaa Pirkanmaan pohjavesien laatua (Pirkanmaan ELY-keskus)

Pirkanmaan ELY-keskuksen  yksi monista tehtävistä on huolehtia pohjavesivarojen suojelusta ja sitä kautta turvata veden puhtaus ja riittävyys. Tämän vuoksi ELY-keskus  on jättänyt Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle valituksen Pälkäneen kunnanvaltuuston 7.11.2013 hyväksymästä Aapiskukon asemakaavamuutoksesta.  ELY-keskuksen näkemyksen mukaan päätös ei perustu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämiin riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin kaavamuutosalueen pohjavesistä.

Pälkäneen kunnanvaltuusto hyväksyi Aapiskukon asemakaavamuutoksen 23.5.2013. Pirkanmaan ELY-keskus teki valtuuston päätöksestä kunnalle oikaisukehoituksen, koska asemakaavamuutoksen yhteydessä ei tehty riittäviä pohjaveden alueellista sijoittumista koskevia selvityksiä eikä arvioitu huoltoaseman toteuttamisen vaikutuksia pohjaveden laatuun ja määrään.  Kunnanvaltuusto hyväksyi asemakaavan muutoksen kuitenkin uudelleen 7.11.2013 ilman riittäviä pohjavesiselvityksiä. 

Pälkäneellä asemakaavan muutoksen tavoitteena on ollut Aapiskukon huoltoasematoiminnan jatkuminen. Kaava-alue sijoittuu osittain vedenhankinnan kannalta tärkeälle Isokangas-Syrjänharjun I luokan pohjavesialueelle, ja osittain sellaiselle harjualueelle, missä on suojeltavia pohjavesivaroja.  Tällaisille alueille ei saa sijoittaa toimintoja tai rakennuksia, jotka voivat heikentää pohjaveden laatua ja määrää.

Huoltoasemalla ei ole tällä hetkellä voimassa olevaa ympäristölupaa. Pälkäneen kunta myönsi huoltoasemalle huhtikuussa 2010 ympäristöluvan, jonka Vaasan hallinto-oikeus myöhemmin kumosi. Korkein hallinto-oikeus piti Vaasan hallinto-oikeuden päätöksen ennallaan.

Lisätietoja:

Pirkanmaan ELY-keskus:  ylitarkastaja Elina Viitanen, puh. 0295 036 395

Pohjaveden suojelu (www.ymparisto.fi)


Alueellista tietoa