Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

ELY-keskus myönsi vesihuoltoavustuksia Humppilaan, Jokioisille, Tammelaan, Kärkölään sekä Orimattilaan (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen ELY-keskus on jakanut avustuksina vesihuollon tukemiseen yhteensä 90 000 euroa. Humppilan Vesihuolto Oy sai avustusta vesihuoltolaitoksen toimintavarmuutta edistävälle hankkeelle. Pohjois-Tammelan vesihuolto Oy sai avustusta vesi- ja jätevesiviemäriverkostojen laajentamiseen haja-asutusalueilla. Jokioisten ja Kärkölän kunnat sekä Orimattilan Vesi Oy saivat avustusta jätevesiviemäriverkostojen laajentamiseen haja-asutusalueille, joille on jo aiemmin vesijohtoverkosto toteutettu.

Avustus myönnettiin yhteensä viidelle hankkeelle. Myönnettävillä avustuksilla mahdollistetaan yhteisen vesihuollon järjestäminen yhteensä noin 40 taloudelle. Lisäksi mahdollistetaan noin kuudenkymmenenviiden jo vesijohtoverkoston piirissä olevan talouden yhteisviemäröinti.

Avustuksia suunnattiin pääsääntöisesti kuntien vesihuollon kehittämissuunnitelmien sekä alueellisten vesienhoitosuunnitelmien mukaisille hankkeille. Tukemisessa otettiin huomioon myös valtakunnallisen viemäröintiohjelman periaatteet.

Hämeen ELY-keskukselle tuli yhteensä kuusi hakemusta. Hankkeiden kokonaiskustannukset olivat yhteensä noin 755 000 euroa ja haetut avustukset olivat noin 252 000 euroa.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Jussi Leino, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 197

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

 


Alueellista tietoa