Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

ELY-keskus jakoi Järvi-Suomeen 2,36 miljoonaa euroa kalastonhoitomaksuista kertyneitä varoja (Järvi-Suomi)

Pohjois-Savon ELY-keskus on jakanut Järvi-Suomen alueen kalatalousviranomaisena Pohjois-Savossa, Etelä-Savossa, Keski-Suomessa, Päijät-Hämeessä, Kanta-Hämeessä, Pirkanmaalla ja Pohjois-Karjalassa yhteensä noin 2,36 miljoonaa euroa kalatalouden edistämiseen. Varat ovat kertyneet kalastajien maksamista valtion kalastonhoitomaksuista. Järvi-Suomen saama osuus kaikista valtakunnan vuoden 2017 kalatalouden edistämismäärärahoista, eli 8,7 miljoonasta, oli noin 27 %.

Kalastonhoitomaksuvarojen käyttökohteet on määritelty kalastuslaissa. Varojen jaolla edistetään erityisesti kalavesien kestävän käytön ja hoidon järjestämistä sekä vapaa-ajankalastuksen edellytyksiä.

Tukea kalastusaluetoimintaan

Osa kalastonhoitomaksuvaroista käytetään kalatalousalueiden toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin. Kalatalousalueet vastaavat mm. kalavarojen kestävän käytön ja hoidon suunnittelusta toimialueellaan. Uuden kalastuslain mukaiset kalatalousalueet aloittavat toimintansa vuonna 2019, ja siihen saakka tukea myönnetään kalatalousalueiden tehtäviä siirtymäkaudella hoitaville nykyisille kalastusalueille. Järvi-Suomen 93 kalastusaluetta saivat vuodelle 2017 yhteensä noin 609 000 euroa yleisavustuksina kalastusaluetoimintaan.

Korvauksia vesialueiden omistajille

Kalastonhoitomaksuvaroista maksetaan korvauksia vesialueiden omistajille haitasta, joka aiheutuu alueen käytöstä maksullisten yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen (viehekalastusrasitus) ja kalastusopastoimintaan. Näitä korvausvaroja jaettiin Järvi-Suomeen yhteensä noin 1,06 miljoonaa euroa. ELY-keskus myönsi korvausvarat kalastusalueille, jotka vastaavat varojen jaosta edelleen vesialueiden omistajille. Nyt maksettiin korvaukset koskien vuotta 2016.

Avustuksia 190 hankkeelle

Kalastonhoitomaksuilla tuetaan vuosittain useita satoja alueellisia ja valtakunnallisia hankkeita, jotka edistävät kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelua, toimeenpanoa, ohjaamista ja kehittämistä, kalastuksenvalvontaa tai kalatalousalan neuvontaa. Avustuksia myöntävät ELY-keskukset sekä maa- ja metsätalousministeriö. Vuodelle 2017 Pohjois-Savon ELY-keskus myönsi Järvi-Suomeen tukea 190 hankkeelle yhteensä noin 689 000 euroa. Tuen osuus hankkeiden kokonaisrahoituksesta oli keskimäärin noin 40 %. Avustusta haettiin yhteensä 895 000 euroa 208 eri hankkeeseen.

Eniten avustuksia kohdennettiin erilaisille luontaisten kalakantojen monimuotoisuutta turvaaville hankkeille, kuten kalastuksen ja kalaston tilan seurantahankkeille sekä uhanalaisten vaelluskalojen tilaa tukeville hankkeille, joille myönnettiin yhteensä noin 248 000 euroa. Uuden kalastuslain tavoitteena on tietoon perustuva kalavarojen käyttö ja hoito, ja sovellettavaa tietoa kertyy mm. nyt tuetuissa selvityksissä.

Erilaisille kalastusharrastusta edistäville hankkeille, kuten nuorisotoimintaan, tiedotukseen ja veneluiskiin, kohdennettiin noin 236 000 euroa. Kalastuksenvalvontaa rahoitettiin yhteensä noin 120 000 eurolla.

Maksamalla kalastonhoitomaksun tuet kestävää kehitystä kalavesillä

Kalastonhoitomaksu tulee maksaa, jos olet 18–64-vuotias ja harjoitat muuta kalastusta kuin ongintaa, pilkintää tai silakan litkausta. Maksun suuruus on 39 euroa/vuosi, 12 euroa/viikko ja 5 euroa/vuorokausi. Maksun voi maksaa Eräluvat.fi-verkkokaupassa, Metsähallituksen puhelinpalvelussa (puh 020 69 2424) ja R-kioskissa. Maksu oikeuttaa kalastamaan yhdellä vavalla ja vieheellä muualla paitsi vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla, kalastuskieltoalueilla, erityiskohteissa ja Ahvenanmaan maakunnassa. Vuosimaksulla saat Suomu-lehden. Lehden mukana tulee kalastuskortti. Kalastonhoitomaksun maksavat kalastajat rekisteröityvät kalastonhoitomaksurekisteriin. Rekisterin avulla kerätään aiempaa tarkempaa tietoa kalastuksesta, ja tietoa käytetään kalavesien ja kalakantojen hoidossa.
 

LIITE:

Lisätietoja Järvi-Suomen avustuksista antavat

Pohjois-Savon hankkeet:
kalatalousasiantuntija Kari Kosunen, Kuopion toimipaikka, puh. 0295 026585

Etelä-Savon hankkeet:
kalatalousasiantuntija Seppo Reponen, Mikkelin toimipaikka, puh. 0295 024 078

Keski-Suomen hankkeet:
kalastusbiologi Mari Nykänen, Jyväskylän toimipaikka, puh. 0295 024 581

Päijät-Hämeen, Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan hankkeet:
kalastusbiologi Hannu Salo, Tampereen toimipiste, puh. 0295 025 095

Pohjois-Karjalan hankkeet:
kalastusbiologi Timo Turunen, Joensuun toimipaikka, puh. 0295 026 112

Järvi-Suomen kalastusalueiden toimintarahoitus ja korvaukset vesialueiden omistajille: rahoitussihteeri Sari Himanen, Mikkelin toimipaikka, puh. 0295 024 039

 


Alueellista tietoa