Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

ELY-keskus antoi yhteysviranomaisen lausunnon bioetanolitehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta (Kainuun ELY-keskus)

Kajaanin Renforsin Rantaan suunnitellaan lisää bioetanolin tuotantoa. Rakenteilla olevan laitoksen on tarkoitus tuottaa 10 miljoonaa litraa bioetanolia vuodessa. Ympäristövaikutusten arvioinnin kohteena on laajennushanke, jossa koko tuotantokapasiteetti kasvaisi kuusinkertaiseksi. Laajennushankkeessa investoijana olisi North European BioTech Oy (NEB) ja laitoksen toimittajana St1 Biofuels Oy.

​Laajennushankkeeseen liittyen on käynnissä lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA). Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on hankkeessa ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen yhteysviranomainen. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on ollut nähtävillä 17.2.-21.3.2016. Yhteysviranomaiselle on toimitettu arviointiohjelmasta 17 lausuntoa sekä kaksi erillistä mielipidettä kansalaisilta.

Kainuun ELY-keskus on yhteysviranomaisena antanut lausunnon arviointiohjelmasta 14.4.2016. ELY-keskuksen lausunnossa todetaan, että hankevastaavan esittämä arviointiohjelma muodostaa hyvänä lähtökohdan arviointityölle. Arviointiin on syytä sisällyttää eräitä täydennyksiä ja tarkennuksia tuotantolaitoksen ympäristöllisesti kestävän suunnittelun ja arviointiohjelmasta annettujen lausuntojen ja mielipiteiden perusteella. ELY-keskus korostaa lausunnossaan etenkin jätevesien käsittelyn, laitoksen tarkemman sijoittumisen ja onnettomuus- ja häiriötilanteisiin varautumisen vaikutusten monipuolista ja laadukasta arviointia.

Lisätietoa ympäristöarvioinnista löytyy hankkeen YVA-sivulta:

http://www.ymparisto.fi/kajaanicellunolixYVA

Lisätietoja:
Kainuun ELY-keskus, ylitarkastaja Tatu Turunen, puh. 0295 023 892, [email protected]


Alueellista tietoa