Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

ELY-keskukset käsittelevät kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia

Kalastuslain (379/2015) mukaan kalatalousalueen on laadittava ja otettava käyttöön aluettaan koskeva käyttö- ja hoitosuunnitelma. Suunnitelman tarkoituksena on turvata alueen kalavarojen kestävä ja monipuolinen tuotto ja käyttö sekä biologinen monimuotoisuus. Käyttö- ja hoitosuunnitelmalla edistetään myös vapaa-ajan sekä kaupallisen kalastuksen toimintaedellytyksiä. Suunnitelmat hyväksyy ELY-keskukset.

ELY-keskukset aloittivat kalatalousalueiden laatimien käyttö- ja hoitosuunnitelmaehdotusten käsittelyn tammikuussa. Ehdotusten käsittely kestää kesään asti. Joistakin suunnitelmaehdotuksista päätökset voidaan tehdä vasta syksyllä. Osa suunnitelmista saatetaan myös hyväksyä vasta seuraavan vuoden aikana etenkin, jos suunnitelma palautetaan kalatalousalueelle täydennettäväksi tai jatkovalmisteluun joltain osin.

Kaikilla mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmien sisältöön

ELY-keskuksien kalatalousviranomaiset (Lapin, Pohjois-Savon ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset) hyväksyvät käyttö- ja hoitosuunnitelmat normaalissa hallintolain mukaisessa menettelyssä. Menettely sisältää asianosaistahojen kuulemisen sekä vaikutusmahdollisuuden varaamisen muillekin kuin asianosaisille.

ELY-keskukset julkaisevat kulloinkin käsittelyvuorossa olevaa käyttö- ja hoitosuunnitelmaa koskevan yleistiedoksiannon ja lausuntopyynnön verkkosivuillaan osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset . Kaikilla on siis mahdollisuus tutustua ja lausua mielipiteensä suunnitelmista. ELY-keskusten verkkosivuja kannattaa seurata säännöllisesti.

Lue lisää

ELY-keskukset käsittelevät kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmia, ELY-keskuksen tiedote 27.1.2022 (sttinfo.fi)