Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

ELY-keskuksen myöntämät avustukset vesihuoltoon vuodelle 2016 (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

ELY-keskus on myöntänyt päätöksillään 6.4.2016 vesihuoltoavustusta 13 hankkeelle. Avustusta myönnettiin 258 044 euroa maa- ja metsätalousministeriön momentilta 30.40.31 (maaseudun vesihuoltotoimenpiteiden avustaminen) ja 203 000 euroa maa- ja metsätalousministeriön momentilta 30.50.31 (vesihuoltohankkeet, runkojohdot)

Avustukset kohdentuivat lähes täysin haja-asutusalueiden vesi- ja viemäröintihankkeisiin. Tämän lisäksi tukea myönnettiin vedenottamoiden varavoimakonelaitteiden hankintaan.  Avustusosuudet ovat momentin 30.40.31 osalta pääsääntöisesti 20-25 %:n luokkaa ja momentin 30.50.31 osalta 40 %.

Kokonaisrahoitus oli merkittävästi edellistä vuotta pienempi ja budjettivuosi 2016 jää vesihuoltoavustusten osalta viimeiseksi vuodeksi.

Suurimmat avustuksen saajat olivat seuraavat:

  • Siikasaaren vesiosuuskunta (vesi- ja viemäriverkoston laajennus) yhteensä 120 000 euroa
  • Härkinvaaran vesiosuuskunta (vesi- ja viemäriverkoston laajennus) yhteensä 98 000 euroa
  • Nieminen – Sintsi vesiosuuskunta (Vahalahti – Niva, runkoviemäri ja vesijohto) 85 000 euroa
  • Roukalahden vesiosuuskunta (viemäröintihankkeen jatkorahoitus) 50 000 euroa.

Lisätietoja

Vesitalousasiantuntija Ari Heiskanen, puh. 0295 026 177, ari.heiskanen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa