Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

ELY-keskuksen kautta Lappiin kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta – matkailu ja biotalous kasvun kärkinä (Lappi)

ELY-keskus myönsi heinä-joulukuun aikana rahoitusta Lapin maakuntaan kaikkiaan 17,4 miljoonaa euroa. Huomionarvoista on, että yksinomaan yritysrahoituksen (yrityksen kehittämisavustus ja maaseuturahaston yritystuki) noin viiden miljoonan euron panostuksella on saatu maakunnassa liikkeelle yli 16 miljoonan yritysinvestoinnit ja kehittämistoimenpiteet.   

Talouden kasvu on pitänyt yritysrahoituksen kysynnän vilkkaana. Yritysten investointihalukkuus näkyy erityisesti matkailussa ja elintarvikealalla. Investointien rinnalla matkailualan yritykset kehittävät ympärivuotisuutta ja matkailutuotteiden sisältöä. Elintarvikealalla panostetaan jalostusarvon kasvattamiseen mm. poronlihan jalostusinvestoinnein. Myös betoniteollisuudessa on käynnistetty merkittäviä investointihankkeita.  

Rahoitetut kehittämishankkeet tukevat osaltaan elinkeinojen kehittämistä, työllisyyttä ja kylien elinvoimaisuutta.  

Heinä-joulukuun aikana tehtiin myös 36 hankintaa, joiden kokonaisarvo oli noin 26,5 miljoonaa euroa. Suurin yksittäinen hankinta oli Tunturi-Lapin alueen maanteiden hoidon ja ylläpidon alueurakka (23,1 milj. euroa). Urakoitsijaksi valittiin YIT Rakennus Oy vuoteen 2023 saakka.  

Työvoimakoulutusta hankittiin eri aloille niin yleiskoulutuksena kuin rekrykoulutuksena. Uusi avaus oli Kaupallinen tuottaja -rekrykoulutus, jossa koulutetaan osaajia 12 lappilaiselle yritykselle. Monipuolisen koulutuksen aikana käydään läpi käytännönläheisesti yritystoiminnan ja kaupallisen työn keskeisiä teemoja; esimerkiksi yritysbrändin rakentumista, asiakaslähtöistä myyntiä, digitaalista palvelumuotoilua ja organisaation sisäistä viestintää. 

Lue miten pellolainen Viihdeväylä Oy on hyödyntänyt yrityksen kehittämisavustusta digipalvelun tuotekehitykseen. Lapin DigiStep -hankkeen sivuilta löytyy myös muita tarinoita yritysrahoituksen tuella tehdyistä kehittämishankkeista. 

Rahoituskatsaukseen kootut tiedot sisältävät ELY-keskuksen kautta ohjautuvan EU-osarahoitteisen rahoituksen sekä suurimman osan kansallisesti rahoitetuista tuista ja hankinnoista. 

Tutustu ELY-keskuksen rahoitus- ja hankintatilastoihin:

Lisätietoja 

  • elinkeinojen kehittämisestä 

vt. vastuualueen johtaja Hannu Linjakumpu, puh. 0295 037 083 

yksikön päällikkö Eija Virtasalo, puh. 0295 037 150 

  • tienpidon hankinnoista 

ylijohtaja Jaakko Ylinampa, puh. 0295 037 199 

  • työvoimahankinnoista  

yksikön päällikkö Satu Huikuri, puh. 0295 037 049  

sähköpostiosoitteet muotoa [email protected]


Alueellista tietoa