Navigointivalikko
Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

Tiedotteet 2016

ELY-keskukselta yritystukea Pohjois-Pohjanmaalle loka-joulukuussa 9,5 miljoonaa euroa (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myönsi Pohjois-Pohjanmaalle kansallista rahoitusta ja yritysrahoitusta EU:n aluekehitysrahastosta 48 yritykselle yhteensä 9 446 720 euroa.

Suurimman tukipotin 5 miljoonaa euroa kansallista tukea sai Oulussa vuonna 2012 perustettu Northern Startup Fund -rahasto. Epäsymmetrisen mallin rahaston tavoitekoko on 35 miljoonaa euroa. Rahaston tavoitteena on edistää uuden kasvuhakuisen liiketoiminnan kehittymistä alueella sekä uusien työpaikkojen syntymistä lisäämällä alueen kasvuhakuisiin aikaisen vaiheen yrityksiin tehtävien pääomasijoitusten määrää. Rahaston kolmannella vaiheella kasvatetaan rahastoa lähemmäs tavoitekokoansa ja lisätään näin alueen alkavien pk-yritysten kasvu- ja kansainvälistymisedellytyksiä pääomasijoitusten avulla. Hankkeen tuloksena alueelle syntyy voimakkaasti kasvavia yrityksiä ja siten uusia työpaikkoja.

Pyhäsalmen kaivoksen jatkokäyttöhanke Kaivos energiavarastona sai kansallista tukea 629 216 euroa. Hankkeella ennakoidaan Pyhäsalmen kaivoksen lopettamisen vaikutuksia sekä suunnitellaan kaivoksen uusiokäyttöä. Paremmin "Pumppuvoimalahankkeena" tunnettu projekti on esiselvityshanke, jolla tutkitaan säätövoimalan toteuttamista kaivokseen. Hankkeessa tuotetaan pohjatietoa myös muiden kaivosten hyödyntämiselle vastaavaan käyttöön. Hanke on yksi Pyhäjärven ja Nivala-Haapajärven kärkihankkeista niiden hakiessa valtiolta Ennakoidun rakennemuutoksen tukea.

Unen laatua ja palautumista mittaavan ŌURA-hyvinvointisormuksen tuotantoa ja kehitystyötä tuettiin 255 220 eurolla (EAKR). ŌURA-sormuksen myynti ja volyymituotanto käynnistyivät marraskuussa 2015. Hankkeen tavoitteena on saada katettua osa tuotannon ylösajon investoinneista sekä tuotanto- ja materiaalitehokkuuden kehittämistoimenpiteistä. Lisäksi hankkeeseen sisältyy markkinoille tulon ja kansainvälistymisen kehittämistoimenpiteitä, kuten messuosallistumisia ja tuotteen lokalisointia. Hanke on laitettu vireille, jotta yritys saa kehittämänsä, jo paljon mielenkiintoa herättäneen tuotteen globaaleille markkinoille nopeassa aikataulussa. Hankkeen tuella tavoitellaan nopeaa kasvua ja jopa 95% vientiä

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus myöntää yritysrahoitusta myös Kainuuseen ja Lappiin. Kainuuseen rahoitusta myönnettiin 4 765 490 euroa ja Lappiin 1 386 650 euroa.

Lisätietoja:
Yksikön päällikkö Eija Virtasalo, puh. 0295 037 150, eija.virtasalo(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa