Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Elinkeinokalatalouden kehittämisen tuet haettavana

ELY-keskukset vastaanottavat hankehakemuksia Suomen elinkeinokalatalouden toimintaohjelman 2007–2013 mukaisiin EU-osarahoitteisiin (EKTR) hankkeisiin seuraavissa toimenpiteissä:

  • alan ammattikunnan toimet
  • vesieläimistön ja -kasviston suojelu ja kehittäminen
  • pilottihankkeet

Hankkeet on toteutettava kokonaisuudessaan loppuun ja haettava maksettaviksi 30.9.2015 mennessä.
Hankkeissa edellytetään pääsääntöisesti vähintään 10 % muuta rahoitusta. Perustutkimusta ei rahoiteta.

Rahoitettavien hankkeiden valinnassa painotetaan erityisesti seuraavia seikkoja:

  • yhteensopivuus toimintaohjelman tavoitteiden kanssa
  • innovatiivisuus
  • soveltamiskelpoisuus käytännössä
  • odotettu vaikuttavuus elinkeinokalatalouden kehitykseen

Hakijoita pyydetään erityisesti kiinnittämään huomiota siihen, että hankkeissa tukikelpoiseksi hyväksytään ainoastaan suoraan hankkeesta aiheutuneet ja todellisuudessa suoritetut maksut, jotka on todennettava laskuin ja maksutosittein. Hakijan erittelemättömiä yleiskuluja ei hyväksytä hankkeen kustannuksiin.

Hakemukset on toimitettava 25.11.2014 klo 16.15 mennessä siihen ELY-keskukseen, jonka alueella hanke on pääosin tarkoitus toteuttaa.

Maa- ja metsätalousministeriön internet-sivuilla on hakuohjeet ja toimintaohjelma, joissa tukikelpoiset toimenpiteet on kuvattu. Sivuilta voi tulostaa hakulomakkeen sekä hanketiivistelmälomakkeen. Lisätietoja, hakuohjeita ja hakulomakkeita saa myös ELY-keskuksista.

Lisätietoja:

 

 


Alueellista tietoa