Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Drone-lennokit tuovat uutta tietoa ja kustannussäästöjä kaivannaisjätealueilla

Dronekuvauksilla voi saada aiempaa monipuolisempaa tietoa kaivannaisjätealueista ja kustannussäästöjä ympäristöselvitysten tekemiseen. Tämä kävi ilmi KAJAK drone-kehityshankkeesta, joka toteutettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Ramboll Finland Oy:n yhteistyönä osana Maaperä kuntoon -ohjelmaa.

Kuva: Ramboll Finland Oy

Valtakunnallisessa KAJAK-hankkeessa selvitetään isännättömien suljettujen ja hylättyjen kaivosten kaivannaisjätealueiden ympäristö- ja terveysriskejä.

Oleellisena haasteena kaivannaisjätealueilla on niiden koko: alueet ovat laajuudeltaan kymmeniä hehtaareja ja kaivannaisjätteitä on eri puolella jopa miljoonia tonneja. Alueiden tutkiminen ja liikkuminen alueilla on hankalaa ja paikoin jopa vaarallista. Lisäksi kaivannaisjätteiden aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat monimutkaisia.

Dronekuvauksilla etuja

Kehityshankkeen myötä selvisi, että dronejen avulla voidaan saada parempi kokonaiskuva kaivoskohteista sekä tarkempaa tietoa kaivannaisjätteen laajuudesta, määrästä ja sijainnista sekä alueiden pintavesistä.

Laajatkin alueet saadaan kuvattua nopeasti, jolloin jatkossa on käytettävissä tarkkaa kuvausaineistoa alueista.

Kaivannaisjätealueiden lisäksi dronekuvauksia voidaan hyödyntää muissakin suurissa kohteissa, kuten esimerkiksi ampumaradoilla, kaatopaikoilla sekä saha- tai teollisuusalueilla.

Tutustu tarinakarttoihin ja raporttiin

Drone-kehityshankkeen tuloksista on julkaistu raportti sekä digitaaliset tarinakartat. Niiden avulla voi tutustua monipuolisesti neljään KAJAK-kohteeseen: Kärväsvaaran, Raajärven, Orijärven ja Aijalan entisiin kaivosalueisiin Kemijärvellä ja Salossa.

KAJAK drone-kehityshanke toteutettiin Ramboll Finland Oy ja Pirkanmaan ELY-keskuksen koordinoiman Maaperä kuntoon -ohjelman yhteistyönä.

Lue lisää