Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Avustukset kalatalouden alueelliseen edistämiseen vuodelle 2014 ovat haettavissa (Kainuun ELY-keskus ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

ELY-keskusten erityisavustukset alueellisiin hankkeisiin sekä yleisavustukset kalastusaluetoimintaan vuodelle 2014 ovat haettavissa 16.12.2013–31.1.2014 (klo 16.15 mennessä). Myönnettävät määrärahat ovat kertyneet kalastajien maksamista kalastuksenhoitomaksuista.

Erityisavustuksia myönnetään kalakantojen kestävää käyttöä ja hoitoa sekä vapaa-ajan kalataloutta edistäviin kehittämis-, kokeilu-, koulutus-, selvitys- ja valistushankkeisiin. Etusijalla ovat hankkeet, joiden tulokset palvelevat laajasti kalastuksenhoitomaksun suorittaneita sekä hankkeet, jotka edistävät valtakunnallisen kalatiestrategian, asianomaisen ELY-keskuksen vapaa-ajankalastusstrategian ja kalataloushallinnon strategian tavoitteita. Avustuksia voivat hakea oikeustoimikelpoiset yhteisöt ja yritykset.

Valinnassa erityisinä painopistealueina vuoden 2014 haussa ovat:

  • luontaisten kalakantojen monimuotoisuuden turvaaminen
  • kalastusharrastuksen edistäminen
  • kalastuksen valvonnan kehittäminen

Tukea harkittaessa otetaan huomioon hankkeen vaikuttavuus, laajuus, innovatiivisuus ja taloudellisuus sekä toiminnan kohderyhmä.

Hankkeet voivat olla myös useamman kuin yhden ELY-keskuksen toimialueella. Hakemus osoitetaan sille ELY-keskukselle, jonka toimialue kattaa pääosan toiminnasta.

Yleisavustuksia kalastusaluetoimintaan voivat hakea kalastusalueet.

Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnissa hakemukset on toimitettava Kainuun ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteella Kainuun ELY-keskus, Kalliokatu 4, 87100 KAJAANI. Kirjattavat sähköpostihakemukset voi lähettää osoitteella [email protected].

Hakuohje ja hakulomakkeet ovat saatavissa Internetistä osoitteesta www.mmm.fi/kalastus/avustukset tai Kainuun ELY-keskuksesta.

 

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
Kalle Torvinen, kalatalousasiantuntija, 029 502 3589, [email protected]


Alueellista tietoa