Navigointivalikko
Uutiset 2017

Uutiset 2017

Uutiset 2017

Ammatillinen työvoimakoulutus auttaa maahanmuuttajia työllistymään

Työmarkkinalähtöiset toimenpiteet tukevat maahanmuuttajien työllistymistä parhaiten, osoittaa tuore tutkimus. Myös taloudelliset suhdanteet ja työvoiman tarve sääntelevät maahanmuuttajien työllistymistä voimakkaasti.

Tutkimus tuo täsmällistä tietoa työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutuksista maahanmuuttajien työmarkkina-asemaan. Ensimmäistä kertaa on järjestelmällisesti analysoitu eri syistä Suomeen muuttaneiden asemaa ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikutusta työmarkkina-aseman muotoutumiseen. Raportti osoittaa oikeaksi valitun kotouttamispolitiikan suunnan, jossa ammatillisia sisältöjä ja työelämää tuodaan entistä aiemmin ja nopeammin kotoutumispolulle.

Tutkimuksesta käy ilmi, että yleinen työllisyystilanne vaikuttaa työttömien työllistymiseen enemmän kuin toimenpiteet. Työvoiman kysynnän kasvaessa myös toimenpiteistä on enemmän apua. Tästä kertoo se, että hyvässä taloudellisessa tilanteessa kotoutumistoimenpiteiden jälkeinen työllistyminen oli selvästi yleisempää kuin finanssikriisin jälkeen.

Lue lisää:

Ammatilliseen työvoimakoulutukseen osallistuvat maahanmuuttajat työllistyvät muita paremmin (Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 13.6.2017)

Maahanmuuttajat ja työvoimapoliittisten toimenpiteiden vaikuttavuus

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kotoutumisen edistämisestä


Alueellista tietoa