Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Ähtävällä kantatie 68:lla tapahtuneen öljyrekkaonnettomuuden pohjavesivaikutuksia selvitetään (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Pohjaveden pilaantuminen ja vedenoton vaarantuminen oli lähellä eilen sattuneen polttoainerekan ulosajon seurauksena. Onnettomuus tapahtui Östermossbacken B:n I luokan pohjavesialueella. Onnettomuuspaikka sijaitsee pohjavesialueen vedenjakajalla ja molemmilla puolilla onnettomuuspaikkaa on Esse vattenin vedenottamot noin kahden kilometrin etäisyydellä ja Lappfors vattenandelslagin vedenottamo noin 1,2 kilometrin etäisyydellä.

Polttoainerekan lastina oli kuljetusyhtiöltä saadun tiedon mukaan noin 45 000 litraa polttoöljyä ja 4 000 litraa bensaa. Pelastuslaitos keräsi osan säiliöistä valuneesta polttoaineesta talteen, mutta polttoaineita pääsi valumaan jonkin verran myös maaperään. Maaperään valuneen polttoaineen määrästä ei ole vielä tarkkaa tietoa. Maaperään päätynyt polttoaine imeytyi nopeasti koska alueen maaperä on pääosin karkeaa maa-ainesta, maaperä ei ollut jäässä ja raivaustyöt kestivät pitkään.  Pohjavettä suojaava maakerros on alueella arvion mukaan vain noin 2 metriä.

Onnettomuuspaikalla oli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta öljyvahinkojen torjunta- ja pohjavesiasiantuntijoita.  Asiantuntijat osallistuivat onnettomuuspaikan raivaustöiden seurantaan ja maaperän puhdistamiseen todettuaan pohjaveden pilaantumisvaaran olevan merkittävä. Paikan päällä oli myös Esse Vattenin ja kunnan edustus.  

Kun polttoainerekan säiliöt saatiin tyhjennettyä ja rekka siirrettyä tielle noin klo 23, aloitettiin onnettomuusalueella välittömästi öljyvahingon jälkitorjuntatyö. Vastuu jälkitorjunnasta on kunnalla, mutta yöllä töitä ohjasivat ELY-keskuksen asiantuntijat. Tänä aamuna jälkitorjunnan ohjaaminen siirtyi kuljetusyhtiön vakuutusyhtiön palkkaamalle konsultille, joka jatkaa alueella massanvaihtotöitä todennäköisesti ensi viikkoon. ELY-keskuksen asiantuntijoiden mukaan onnettomuus ei aiheuta enää välitöntä vaaraa vedenotolle, mutta pohjaveden pilaantumisriski on edelleen olemassa kunnes kaikki öljyllä ja bensalla pilaantunut maa-aines saadaan kaivettua pois. Alueella järjestetään vakuutusyhtiön konsultin toimesta pohjavesiseurantaa. Lisäksi  varaudutaan pohjaveden suojapumppauksen käynnistämiseen mikäli pohjaveteen todetaan päässeen öljyä.

Alueella toimivat vesilaitokset käyttävät raakavetenä alueen pohjavettä, joten sen puhtaana pysyminen on tärkeää. Lappfors vattenandelslag ottaa alueelta vettä noin 70 m3/vrk. Esse Vattenin vedenotto alueelta on keskimäärin noin 650 m3/vrk. Laitos palvelee noin 2000 asukasta ja alueen elinkeinoja. Toimialueella on mm. isoja turkistarhoja ja maatiloja, jotka käyttävät paljon vettä. Esse Vatten ottaa vettä ja toimittaa kuluttajille omista ottamoistaan, eikä heillä ole verkostoyhteyksiä muihin laitoksiin. Pohjaveden pilaantuminen häiritsisi veden toimittamista näin ollen merkittävästi. Useamman vuoden ajan on ollut vireillä hanke, jossa Esse Vattenin vedenhankinta varmistettaisiin rakentamalla yhdysvesijohto Pedersöre Vattenin verkostoon. Hankkeelle rahoitusta ei kuitenkaan ole pystytty järjestämään. Tapahtuma osoittaa vesilaitosten vedenhankinnan varmistamisen tärkeyden.

Vedenottamoiden ja onnettomuuspaikan sijainti (pdf, 870 kt)

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Hydrogeologi Antti Hakola 0295 027 789
  • Geologi Ilkka Närhi 0295 028 022
  • Tekninen asiantuntija Esa Siermala 0295 027 934

Alueellista tietoa