Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Äänekosken sillan (Mt 642) painorajoitus poistetaan 1.7.2015 (Keski-Suomen ELY-keskus)

Uuden 1.10.2013 voimaan tulleen ajoneuvoasetuksen johdosta Äänekosken sillalle (Mt 642 / Äänekoskentie) jouduttiin asettamaan ajoneuvojen kokonaispainorajoitus 36 tonnia. Sillan kantavia rakenteita vahvistettiin vuonna 2014. Vahvistettujen rakenteiden toimivuus on nyt varmistettu sekä laskelmien että koekuormitusten avulla ja sillan painorajoitus voidaan poistaa 1.7.2015 alkaen toistaiseksi.

Viimeisimmällä peruskorjauksella pyrittiin varmentamaan sillan pitkäaikaiskestävyys ja -kantavuus raskaille kuormille. Sillalta poistetaan painorajoitus, mutta pitkäaikaiskestävyyden varmistamiseksi kuorma-autoille asetetaan keskinäinen minimietäisyys 50 m sillan kannella.

Liikennemerkkien lisäksi siltapaikalle asennetaan tiedotustaulut asiasta.

Sillan rakenteiden kuormitusta seurataan siltaan asennettujen automaattisten mittalaitteiden sekä yliratistustilanteet tallentavan kameravalvonnan avulla. Automaattisella mittauksella tallennetaan rakenteiden kuormitustila jatkuvana seurantana ja kerättyjä tietoja käytetään rakenteiden pitkäaikaiskestävyyden arvioinnin perusteina. Sillan rakenteiden kuntoa seurataan jatkuvan rasitusmittauksen ohella säännöllisin tarkastuksin ja mikäli rakenteiden rasitustilanne tai kunto niin vaatii, sillalle asetetaan uusi painorajoitus.

Betoniholvi- ja palkkisilta, joka on valmistunut vuonna 1950, on ollut tarkan kantavuusseurannan alainen jo aiemminkin. Siltaa on peruskorjattu ja vahvistettu ensimmäisen kerran 1990 -luvulla. Sillan sijainti vilkkaalla puutavaran kuljetusreitillä sekä uuden ajoneuvoasetuksen mukainen kantavuusvaatimus 76 tonnia raskaille yhdistelmille vaati kuitenkin perusteellisemman kantavuuden vahvistamiskorjauksen. Vahvistamisrakenteina käytettiin esijännitettyjä terästankoja sekä hiilikuitu- ja teräslevyjä. Samalla uusittiin sillan pinta- ja kuivatusrakenteet ja parannettiin kantavien rakenteiden betonipeitteitä erilaisilla pinnoituksilla.

Lisätietoja:

Liikennevirasto, Olli Pyykönen, 040 5054 573
Keski-Suomen ELY -keskus, Jari Mikkonen, 040 706 4895


Alueellista tietoa