› Takaisin graafiseen esitykseen

Teiden suunnittelu ja rakentaminen

Teiden parantamisen ja rakentamisen tavoitteena on edistää liikkumisen ja kuljettamisen mahdollisuuksia sekä lisätä liikenneturvallisuutta ja liikkumisympäristön viihtyisyyttä.

Kuvituskuva

Näytä lisää valtakunnallista tietoa Minimoi

ELY-keskukset tilaavat maanteiden suunnittelun ja rakentamisen niitä tekeviltä yrityksillä. Väylä vastaa isojen rakentamishankkeiden toteuttamisesta. Nämä hankkeet ovat eduskunnan päättämiä ja valtion talousarviossa erikseen nimettyjä. Kunnat vastaavat omalla tieverkollaan tehtävistä rakennus- ja parantamishankkeista.

Kansalaiset voivat vaikuttaa suunnitteluun

Tiehankkeiden suunnittelu on vaiheittain tarkentuva prosessi. Prosessissa on neljä vaihetta: esiselvitys, yleis-, tie- ja rakennussuunnittelu.

Kansalaiset voivat vaikuttaa hyvän lopputuloksen syntymiseen esittämällä mielipiteensä tiehankkeesta suunnittelun aikana. Laaja vuorovaikutus on erityisen tärkeää yleis- ja/tai tiesuunnittelun aikana. Yleis- ja tiesuunnittelun aloittamisesta kuulutetaan alueen lehdissä.

Tiehankkeet -sivuilta löytyy tietoa tiesuunnittelu- ja tienrakennushankkeista alueittain.

TIETOA ALUEELTA

Teiden suunnittelu ja rakentaminen Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa liikenneasioista myös Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vastaa alueellisina toteutettavista perustienpidon tieinvestoinneista sekä niiden suunnittelusta Etelä-Savon, Pohjois-Savon sekä Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla. Nykyrahoituksella mahdollisuudet tieinvestointeihin ovat valitettavan vähäiset ja yhä useammin investoinnit yleisellä tieverkolla suunnitellaan sekä toteutetaan yhteistyössä kuntien kanssa. Elinkeinoelämän tarpeita tukevia alueellisia investointeja voidaan toteuttaa pääasiassa ulkopuolisen rahoituksen turvin, kuten esimerkiksi kuntarahoituksella.

Itä-Suomen liikennestrategian toteutumista alueella on edistetty laatimalla tiesuunnitelmia tuleville kärkihankkeille.  Tiesuunnitelmia on laadittu Etelä-Savossa valtatie 14:n parantamisesta Savonlinnan keskustassa Laitaatsalmen kohdalla sekä valtatie 5:n parantamisesta välillä Mikkeli – Juva. Pohjois-Savon osalta kärkihankkeena on valtatie 5:n parantaminen välillä Leppävirta – Humalajoki ja Pohjois-Karjalan osalta valtatie 23:n parantaminen välillä Varkaus – Viinijärvi.

Kärkihankkeista ELY-keskus toteuttaa valtatie 23:n parantamista välillä Varkaus-Viinijärvi vaiheittain. Ensimmäisenä vaiheena toteutettava Alakylän ohituskaistapari on valmistumassa elokuun loppuun 2015 ja toinen vaihe Kypäräjärven ohituskaistapari on samaan aikaan käynnistymässä. Liikenneviraston vastaamia isoja tiehankkeita alueella on käynnissä Etelä-Savossa valtatie 5:n parantaminen Mikkelin kohdalla ja valtatie 14:sta parantaminen Savonlinnassa Laitaatsalmen kohdalla on käynnistymässä.

Alueen tiehankkeisiin pääset sivun oikean laidan oikopolut otsikon alta.

 


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

ALUEELLISET LINKIT

OIKOPOLUT