› Takaisin graafiseen esitykseen

Otsikko: Liikenne.

ELY-keskukset huolehtivat maanteiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta alueillaan.

Valtaosa tienpidosta on teiden hoitoa, kunnossapitoa, parantamista ja pienempiä tiehankkeita. Turvaamme teiden päivittäisen liikennöinnin kesä- ja talvihoidon toimenpiteillä. Lisäksi huolehdimme teiden kunnosta esim. päällysteitä uusimalla, parantamalla teiden rakenteita sekä korjaamalla siltoja ja kelirikosta kärsiviä sorateitä.

Usein kysyttyä liikenteestä

Hae lupaa, avustusta tai vahingonkorvausta 

ELY-keskus myöntää tienpidon lupia, antaa lausuntoja ja käsittelee vahingonkorvaushakemuksia. Myönnämme myös avustuksia yksityisteiden parantamiseen.

Etsi tietoa liikenneturvallisuuden parantamisesta

ELY-keskukset edistävät liikenneturvallisuutta mm. parantamalla liikenneympäristöä sekä ylläpitämällä nopeusrajoitusjärjestelmää. Talvisin liikenneturvallisuudesta huolehditaan oikea-aikaisella liukkaudentorjunnalla ja muulla talvihoidolla.

Etsi tietoa tiehankkeista

ELY-keskukset pyrkivät uusia teitä rakentamalla ja nykyisiä parantamalla lisäämään liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Tiehankkeet sisältävät mm. teiden, kävely- tai pyöräilyväylien, siltojen, tunnelien ja tievalaistuksen rakentamista ja parantamista.

Etsi tietoa tien kunnosta tai hoidosta

ELY-keskuksen tehtävänä on huolehtia maanteiden kunnosta siten, että toimivat ja turvalliset kuljetukset ovat mahdollisia koko maassa kaikkina vuorokauden aikoina. Hoidettavana on noin 78000 km maanteitä, josta moottoriteitä on noin 700 km, kevyenliikenteen väyliä noin 5000 km ja noin 14 800 siltaa.

Anna palautetta

Kysy neuvoa

Liikennetehtävien työnjako

ELY-keskukset toimivat Väyläviraston ohjaamina. Väylä huolehtii valtakunnallisen palvelutason toteutumisesta. ELY-keskus tilaa kaikki kunnossapito- ja rakentamistyöt kilpailutetuilta urakoitsijoilta.

Tieliikenteen liikenteenohjaustehtävistä vastaa valtion erityistehtäväyhtiö Traffic Management Finland Group (TMFG).

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaa liikenteen luvista, pätevyyksistä, valvonnasta ja turvallisuudesta.

TIETOA ALUEELTA

Liikenne - Varsinais-Suomi ja Satakunta

(Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa teiden kunnossapitoasioista myös Satakunnan alueella)

Valtaosa tienpidosta on teiden hoitoa, kunnossapitoa, parantamista ja pienempiä tiehankkeita. Ensisijaisesti turvaamme teiden päivittäisen liikennöinnin kesä- ja talvihoidon toimenpiteillä. Toiseksi huolehdimme teiden kunnosta esim. päällysteitä uusimalla, parantamalla teiden rakenteita sekä korjaamalla siltoja ja kelirikosta kärsiviä sorateitä. Teiden kunnossapitoon käytetään n. 90 % perustienpidon rahoituksesta. Loppurahoitus suuntautuu alueellisiin investointeihin, suunnitteluun, mittauksiin ja liikenteen hallintaan.

Alueen erityispiirteitä

Teiden kunnossapidon erityishaasteita muuhun maahan verrattuna ovat rannikkoseudun nopeat kelivaihtelut ja savikoista johtuvat ongelmat, joiden vuoksi rakenteiden kunnossapito on keskimääräistä kalliimpaa. Suuri osa Varsinais-Suomen ja Satakunnan teistä on alueilla, joilla pohjamaa vaihtelee hyvin heikosti kantavan saven ja kovan kallion välillä. Tästä seuraa, että epätasaiset painumat ja sortumaherkät kohteet ovat yleisempiä kuin muualla maassa. Länsirannikolla meren läheisyys vaikuttaa merkittävästi nopeisiin sää- ja kelivaihteluihin. Sen sijaan sisämaahan mentäessä ilmasto mantereistuu joillakin alueilla tienpidon kannalta merkittävästikin.

 

 

 

 

Erityispiirteitä ovat myös useat satamat, taajamien suuri määrä ja saaristo.


Varsinais-Suomi ja Satakunta ovat Suomen pisimpään asuttuja alueita, ja tätä ilmentävät alueen rakennettu kulttuuriympäristö, muinaisjäännökset sekä useat kulttuurihistorialliset muistomerkit. Myös Lounais-Suomen luonto on monipuolisuudessaan Suomen rikkaimpia.

 

 

 

 

Kuvat yllä. Maantietä 1011 Perniön Koskella reunustaa komea tammirivi. Tiemiljöö on osa valtakunnallisesti arvokasta kulttuurimaisemaa. Suomessa melko harvinainen ojakurjenpolvi kasvaa tieluiskassa Kustavissa. Vanha Halikon silta on luokiteltu museosillaksi.
 

ELY-keskuksen aluevastaavat valvovat teiden kunnossapitoa

ELY kilpailuttaa teiden päivittäisen hoidon viideksi vuodeksi kerrallaan. Varsinais-Suomen ja Satakunnan maantiet on jaettu 10 urakka-alueeseen. Kunkin urakka-alueen teiden hoidosta vastaa kilpailutuksessa valittu urakoitsija. Alueurakkaan kuuluvat sekä teiden talvi- että kesähoito. Kesähoitotoimia ovat mm. niitot, päällysteiden paikkaukset että sorateiden hoitotoimet. Teiden kesä- ja talvihoidolla varmistetaan, että tiet ovat liikennöitävässä kunnossa kaikkina ajankohtina. ELYn aluevastaavat valvovat alueurakoitsijoiden toimintaa pistokokein. Yksi aluevastaava valvoo n. 2 000 km tieverkkoa. Aluevastaavilla on mahdollisuus sakottaa urakoitsijaa hoitotoimien laiminlyönneistä.

Teiden uudelleen päällystäminen ja ajoratamaalaukset eivät kuulu alueurakoihin, vaan ne kilpailutetaan joka vuosi erikseen käytettävissä olevan rahoituksen mukaan, ja ELY määrittelee päällystettävät kohteet ja päällystysmenetelmät.

Tunnuslukuja Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelta

  • maantieverkon pituus n. 8 000 km
  • päällystettyjä teitä n. 6 000 km
  • sorateitä n. 2 000 km
  • kevyen liikenteen väyliä n. 800 km
  • siltoja n. 1800 kpl
  • tievalaistusta n. 1 800 km matkalla
  • liikennemerkkejä n. 50 000 kpl
  • linja-autopysäkkejä n. 8 000 kpl
  • liikennevalot n. 80 tienristeyksessä
  • levähdys- ja pysäköintialueita n. 170 kpl

Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Oikopolut

Liikenteen asiakaspalvelu -usein kysyttyä.

Ehdotusapuri.