› Takaisin graafiseen esitykseen

Otsikko: Liikenne.

ELY-keskukset huolehtivat maanteiden hoidosta ja kunnossapidosta sekä liikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta alueillaan.

Valtaosa tienpidosta on teiden hoitoa, kunnossapitoa, parantamista ja pienempiä tiehankkeita. Turvaamme teiden päivittäisen liikennöinnin kesä- ja talvihoidon toimenpiteillä. Lisäksi huolehdimme teiden kunnosta esim. päällysteitä uusimalla, parantamalla teiden rakenteita sekä korjaamalla siltoja ja kelirikosta kärsiviä sorateitä.

Usein kysyttyä liikenteestä

Hae lupaa, avustusta tai vahingonkorvausta 

ELY-keskus myöntää tienpidon lupia, antaa lausuntoja ja käsittelee vahingonkorvaushakemuksia. Myönnämme myös avustuksia yksityisteiden parantamiseen.

Etsi tietoa liikenneturvallisuuden parantamisesta

ELY-keskukset edistävät liikenneturvallisuutta mm. parantamalla liikenneympäristöä sekä ylläpitämällä nopeusrajoitusjärjestelmää. Talvisin liikenneturvallisuudesta huolehditaan oikea-aikaisella liukkaudentorjunnalla ja muulla talvihoidolla.

Etsi tietoa tiehankkeista

ELY-keskukset pyrkivät uusia teitä rakentamalla ja nykyisiä parantamalla lisäämään liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Tiehankkeet sisältävät mm. teiden, kävely- tai pyöräilyväylien, siltojen, tunnelien ja tievalaistuksen rakentamista ja parantamista.

Etsi tietoa tien kunnosta tai hoidosta

ELY-keskuksen tehtävänä on huolehtia maanteiden kunnosta siten, että toimivat ja turvalliset kuljetukset ovat mahdollisia koko maassa kaikkina vuorokauden aikoina. Hoidettavana on noin 78000 km maanteitä, josta moottoriteitä on noin 700 km, kevyenliikenteen väyliä noin 5000 km ja noin 14 800 siltaa.

Anna palautetta

Kysy neuvoa

Liikennetehtävien työnjako

ELY-keskukset toimivat Väyläviraston ohjaamina. Väylä huolehtii valtakunnallisen palvelutason toteutumisesta. ELY-keskus tilaa kaikki kunnossapito- ja rakentamistyöt kilpailutetuilta urakoitsijoilta.

Tieliikenteen liikenteenohjaustehtävistä vastaa valtion erityistehtäväyhtiö Traffic Management Finland Group (TMFG).

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom vastaa liikenteen luvista, pätevyyksistä, valvonnasta ja turvallisuudesta.

TIETOA ALUEELTA

Liikenne - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastuktuuri -vastuualueen toimialue kattaa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat.

Tiestötietoja:

  • Tieverkkoa noin 4400 km
  • päällystettyjä teitä noin 2900 km
  • sorateitä noin 1500 km
  • kevyen liikenteen väyliä 342 km
  • siltoja 880 kpl
  • tievalaistusta noin 400 km matkalla
  • linja-autopysäkkejä 3338 kpl
  • levähdys ja pysäköintialueita 97 kpl  

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma julkaistaan vain nettiversiona. Näille sivuille on koottu suunnitelma-aineiston lisäksi laajasti tausta- ja oheismateriaalia.

Tieliikenteen liikennemäärät Kaakkois-Suomessa 

Kaakkois-Suomen alueella liikennemäärät valtatieverkolla vaihtelevat n. 2000 - 40 000 ajoneuvon vuorokaudessa välillä. Vilkkainta on Kotkan kohdalla Vt 7 :llä. Vähäliikenteisempiä valtateitä ovat Vt 26 Hamina-Taavetti ja Vt 15 Kouvola – Mikkeli.

Liikennevirasto ylläpitää liikenteen automaattista mittausjärjestelmää (LAM). Järjestelmän mittauslaitteet erottelevat mm. kevyen- ja raskaan liikenteen. Liikennemäärät ilmoitetaan ns. keskimääräisenä vuorokausiliikenteenä (KVL). Arvo ilmoittaa kuinka monta ajoneuvoa kyseisen paikan ohittaa keskimäärin vuorokaudessa. Liikennemäärien vaihteluita ja muutoksia seurataan yhtenä tekijänä liikenneolosuhteiden parantamistarpeiden kannalta.

LAM-pisteiden (liikenteen automaattinen mittausasema) keräämistä liikennetiedoista tehdään Liikennevirastossa vuosittain yhteenvetoraportti, LAM-kirja.

LAM-kirjan lisäksi tietoja on saatavissa erilaisina taulukko ja käyräesityksinä.

Rajaliikenteen määrät Kaakkois-Suomessa

Rajaliikenteen liikennemäärätiedot linkin takaa löytyy tietoa Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikkojen liikennemääristä. Liikennevirasto kerää maarajojen rajanylityspaikoilta ajoneuvojen liikennemäärätietoja. Tietoja kerätään liikenteen automaattisen mittausjärjestelmän (LAM) avulla ja muutamilta rajanylityspaikoilta tiedot saadaan Tullin järjestelmistä.

Tietojen keruu muuttui vuoden 2014 alusta. Ajoneuvojen luokittelua on muutettu yhteistyössä Tullin kanssa.

Käytetyt ajoneuvoluokat ovat: 

* kevyet ajoneuvot eli henkilö- ja pakettiautot ja
* raskaat ajoneuvot eli kuorma- ja linja-autot.


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)
Huom. kesällä 2.7.-14.8. ma-pe klo 9-14

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.
Huom. kesällä 1.7.-14.8. klo 12-15

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

Oikopolut

Liikenteen asiakaspalvelu -usein kysyttyä.

Ehdotusapuri.