› Takaisin graafiseen esitykseen

Kuvituskuva

ELY-keskukset vastaavat Väyläviraston ohjaamina maantieliikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta alueillaan.

ELY-keskukset hoitavat maanteiden ja niihin liittyvien laitteiden ja varusteiden kunnossapidon sekä edistävät tieliikenteen turvallisuutta ja sujuvuutta parantamalla maanteitä ja rakentamalla kävely- ja pyöräilyväyliä. Kaikki kunnossapito- ja rakentamistyöt tilataan urakoitsijoilta.

ELY-keskukset myöntävät liikenteeseen liittyviä lupia ja yksityistieavustuksia. Joukkoliikenteen järjestämisessä ELY-keskuksilla on keskeinen rooli. ELY-keskukset osallistuvat liikennejärjestelmätyöhön yhteistyössä kuntien ja maakuntien kanssa. ELY-keskusten tehtävänä on tuoda esiin valtakunnalliset linjaukset ja sovittaa niitä alueen liikennejärjestelmän tarpeisiin.

Valtaosa tienpidosta on teiden hoitoa, kunnossapitoa, parantamista ja pienempiä tiehankkeita. Ensisijaisesti turvaamme teiden päivittäisen liikennöinnin kesä- ja talvihoidon toimenpiteillä. Toiseksi huolehdimme teiden kunnosta esim. päällysteitä uusimalla, parantamalla teiden rakenteita sekä korjaamalla siltoja ja kelirikosta kärsiviä sorateitä. Teiden kunnossapitoon käytetään n. 90 % perustienpidon rahoituksesta. Loppurahoitus suuntautuu alueellisiin investointeihin, suunnitteluun, mittauksiin ja liikenteen hallintaan.

Teiden kunnossapidon ja investointien hankinnat ELY-keskuksissa on keskitetty vuoden 2016 alusta neljälle hankinta-alueelle. Paikallinen ELY-keskus vastaa vuosittaisten korjauskohteiden valinnasta ja priorisoinnista. Hankinta-alue muodostaa ELY-keskusten priorisoimista kohteista toimivia hankintakokonaisuuksia, kilpailuttaa hankinnat ja valvoo niiden toteuttamista.

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala uudistui vuoden 2019 alusta. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto sekä Liikenneviraston tietyt toiminnot yhdistyivät uudeksi Liikenne- ja viestintävirastoksi (Traficom). Entinen Liikennevirasto jatkaa Väylävirastona. Liikenneviraston aiemmin hoitamat meri-, rautatie- ja tieliikenteen ohjauspalvelut siirtyivät uuteen valtion omistamaan erityistehtäväkonserni Traffic Management Finland Groupiin (TMFG).

TIETOA ALUEELTA

Liikenne - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikenne ja infrastuktuuri -vastuualueen toimialue kattaa Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat.

Tiestötietoja:

  • Tieverkkoa noin 4400 km
  • päällystettyjä teitä noin 2900 km
  • sorateitä noin 1500 km
  • kevyen liikenteen väyliä 342 km
  • siltoja 880 kpl
  • tievalaistusta noin 400 km matkalla
  • linja-autopysäkkejä 3338 kpl
  • levähdys ja pysäköintialueita 97 kpl  

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma julkaistaan vain nettiversiona. Näille sivuille on koottu suunnitelma-aineiston lisäksi laajasti tausta- ja oheismateriaalia.

Tieliikenteen liikennemäärät Kaakkois-Suomessa 

Kaakkois-Suomen alueella liikennemäärät valtatieverkolla vaihtelevat n. 2000 - 40 000 ajoneuvon vuorokaudessa välillä. Vilkkainta on Kotkan kohdalla Vt 7 :llä. Vähäliikenteisempiä valtateitä ovat Vt 26 Hamina-Taavetti ja Vt 15 Kouvola – Mikkeli.

Liikennevirasto ylläpitää liikenteen automaattista mittausjärjestelmää (LAM). Järjestelmän mittauslaitteet erottelevat mm. kevyen- ja raskaan liikenteen. Liikennemäärät ilmoitetaan ns. keskimääräisenä vuorokausiliikenteenä (KVL). Arvo ilmoittaa kuinka monta ajoneuvoa kyseisen paikan ohittaa keskimäärin vuorokaudessa. Liikennemäärien vaihteluita ja muutoksia seurataan yhtenä tekijänä liikenneolosuhteiden parantamistarpeiden kannalta.

LAM-pisteiden (liikenteen automaattinen mittausasema) keräämistä liikennetiedoista tehdään Liikennevirastossa vuosittain yhteenvetoraportti, LAM-kirja.

LAM-kirjan lisäksi tietoja on saatavissa erilaisina taulukko ja käyräesityksinä.

Rajaliikenteen määrät Kaakkois-Suomessa

Rajaliikenteen liikennemäärätiedot linkin takaa löytyy tietoa Vaalimaan, Nuijamaan ja Imatran rajanylityspaikkojen liikennemääristä. Liikennevirasto kerää maarajojen rajanylityspaikoilta ajoneuvojen liikennemäärätietoja. Tietoja kerätään liikenteen automaattisen mittausjärjestelmän (LAM) avulla ja muutamilta rajanylityspaikoilta tiedot saadaan Tullin järjestelmistä.

Tietojen keruu muuttui vuoden 2014 alusta. Ajoneuvojen luokittelua on muutettu yhteistyössä Tullin kanssa.

Käytetyt ajoneuvoluokat ovat: 

* kevyet ajoneuvot eli henkilö- ja pakettiautot ja
* raskaat ajoneuvot eli kuorma- ja linja-autot.


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).