Kuulutukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset löytyvät valitsemalla ylhäältä oikealta Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset - Pohjois-Savo

Näillä sivulla ilmoitetaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen kuulutuksista ja ilmoituksista.

Liikenneasioista listalta löytyvät Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakuntia koskevat ilmoitukset ja taksiliikenneasioissa em. lisäksi myös Etelä-Karjalaa, Keski-Suomea ja Kymenlaahksoa koskevat ilmoitukset ja kuulutukset.

Kalatalousasioiden kuulutukset koskevat seuraavia alueita: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Häme, Keski-Suomi ja Pirkanmaa.

2017

Yleisötilaisuudet

Muut kuulutukset, ilmoitukset ja haut

Liikenne ja infrastruktuuri

Ympäristö

  • Juurusveden yhteistarkkailua ja Yara Suomi Oy:n latvavesien tarkkailua koskevien suunnitelmien hyväksyminen tarkkailuohjelmiksi

Liiteasiakirjat

- Yhteistarkkailuohjelma Siilinjärvelle ja Juurusvedelle (pdf 7 Mt)
- Latvavesien tarkkailuohjelma (pdf 1,6 Mt)
- Liitetaulukot 1-5 (pdf 76 kt)
- Liite 6a suotovedet länsi (pdf 2,3 Mt)
- Liite 6b suotovedet länsi suurennos (pdf 960 kt)
- Liite 6c suotovedet itä (pdf 1,8 Mt)
- Liite 7a virtavedet länsi (pdf 2,3 Mt)
- Liite 7b virtavedet itä (pdf 1,8 Mt)
- Liite 7c virtavedet etelä (pdf1,8 Mt)
- Liite 8a järvet länsi (pdf 1,8 Mt)
- Liite 8b järvet itä (pdf 1,8 Mt)
- Liite 8c järvet etelä (pdf 2,3 Mt)
- Liite 9a pohjavedet länsi (pdf 2,3 Mt)
- Liite 9b pohjavedet itä (pdf 1,8 Mt)
- Liite 9c pohjavedet etelä (pdf 2,3 Mt)
- Liite 10 muutokset (pdf 213 kt)
- Liite 11 toteutuksen vastuunjako (pdf 174 kt)

Elinkeinot

Kalatalous


Päivitetty
Tulosta Tulosta
Jaa

oikopolut