› Takaisin graafiseen esitykseen

Otsikko: EU-rahoitus.

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikalla tasapainoitetaan jäsenvaltioiden alueellisia eroja ja lievennetään niiden rakenneongelmia. Alue- ja rakennepolitiikka perustuu EU:n rahastoista myönnettävään tukeen, johon aina liitetään myös kansallista rahoitusta. ELY-keskus on merkittävä EU-rahoituksen myöntäjä ja alueen kehittäjä.

Alueellisille EU-rahoitussivuille pääsee valitsemalla oikealta ylhäältä Valitse alue -kohdasta halutun alueen.

ELY-keskukset myöntävät tukea seuraavista rahastoista ohjelmakaudella 2014 - 2020:

  • Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma
  • Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (Maaseuturahasto)
  • Euroopan meri- ja kalatalousrahasto (EMKR)

Kestävää kasvua ja työtä 2014−2020 – Suomen rakennerahasto-ohjelma sisältää sekä Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) toimenpiteet. Ohjelman mukaisiin hankkeisiin haetaan rahoitusta erikseen määriteltyinä hakuaikoina, yleensä kaksi kertaa vuodessa. Tarkemmat tiedot hakuajoista ja hakujen sisällöistä löytyvät rakennerahastot.fi -verkkopalvelusta. Hakujen sisältö vaihtelee suuralueittain (Etelä-Suomi, Itä-Suomi, Länsi-Suomi ja Pohjois-Suomi).

Yritysten kehittämiseen myönnetään suoria yritystukia (yrityksen kehittämisavustus) ja yritysten toimintaympäristön kehittämisavustuksia. Yrityksen kehittämisavustukset ovat yritysten haettavissa jatkuvasti. Alueelliset rahoituslinjaukset ja hakuohjeet:

Yritysten toimintaympäristötukia haetaan rahoittavien viranomaisten määritteleminä hakuaikoina, joista ilmoitetaan rakennerahastot.fi –verkkopalvelussa.

Maaseuturahaston yritys- ja hanketukien sekä maatilojen investointi- ja aloitustukien haku on jatkuva, mutta hakemukset ratkaistaan hakujaksoittain. Tieto hakujaksoista löytyy kunkin alueen ELY-keskuksesta ja Leader-ryhmästä.

Yritykset, järjestöt ja muut tahot voivat hakea tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014 – 2020 tavoitteiden mukaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Elinkeinokalatalouden investointitukien haku on pääsääntöisesti jatkuva. Maaseutu- sekä meri- ja kalatalousrahastoista tukia haetaan sähköisesti Hyrrä-järjestelmässä.

ELY-keskuksista saa lisäksi neuvontaa muista Euroopan unionin tarjoamista rahoitus- ja verkostoitumiskanavista.

Huom! EURA 2014 -järjestelmän hakijan palvelujen käyttäminen muuttuu vuodenvaihteessa 2019-2020

TIETOA ALUEELTA

EU-rahoitus - Pirkanmaa

EU-rahoitus Pirkanmaalla 2014 - 2020

EU-rakennerahastojen rahoituksen taso on aiempaan verrattuna laskeva. Pirkanmaan laskennallinen EU-kehittämisrahoitus on seitsenvuotiskaudella yhteensä noin 3,9 % koko Suomen EU-rahoituksesta eli noin 84 milj. euroa ja vuositasolla 12 milj. euroa. Luku sisältää EU-tuen, valtion rahoitusosuuden sekä muun julkisen tuen osuuden.

Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osuus Suomen rakennerahoituksesta on kaksi kolmasosaa, sosiaalirahaston (ESR) kolmannes. Alueellisilla viranomaisilla (ELY-keskukset ja maakuntien liitot) on valtuudet myöntää tätä rahoitusta yritystukina ja muiden kehittämishankkeiden rahoituksena. Vuosittain käytettävissä olevien rakennerahastovarojen maakunta- ja viranomaiskohtainen jaosta päättää valtioneuvosto.

Perustietoa rakennerahastokauden rahoituksesta kaudelle 2014–2020

Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020  kokonaisrahoitus (EU:n osuus) on noin 1,3 miljardia euroa. Kansallinen julkinen vastinrahoitus on samansuuruinen (josta valtio 75 %, kunnat ja muu julkinen rahoitus 25 %), jolloin ohjelmatyön kokonaisvolyymi tulevalla ohjelmakaudella on yhteensä 2,6 miljardia euroa. Tukitaso asukasta kohden Pirkanmaalla on 12 euroa.

Rahoituksen painopisteet

Kansallisia EU-rahoituksen painopisteitä ovat pk-yritysten kilpailukyky, innovaatiotoiminnan vahvistaminen, työllisyys, koulutus ja syrjäytymisen ehkäisy. Vähähiilinen talous, energiatehokkuus ja uusiutuvan energian ratkaisut ovat vahvasti esillä sekä yritysrahoituksessa että innovaatiotoiminnassa. Pirkanmaan erityiset rahoituksen painopisteet määritellään pääosin maakuntastrategiassa.


Päivitetty