Parempi työelämä!

Valtakunnallinen työelämän kehittämisen koordinaatiohanke

Oikopolut

Yhteystiedot - katso ketä me olemme

 

 Projektipäällikkö Henna Kymäläinen

 

Hankekoordinaattori Tiina Lindström

Hankekoordinaattori Tiina Lintunen

--

 

 

 

Projektipäällikkö näyttää suuntaa

Hei kaikille! Olen Parempi työelämä! -koordinaatiohankkeen projektipäällikkö Henna Kymäläinen, ihanaa kun olet löytänyt kotisivumme pariin! Projektipäällikkönä vastaan ESR-rahoitteisen hankkeemme hankesuunnitelman mukaisesta toteuttamisesta, taloudesta sekä tarpeen mukaan hankkeen uudelleen suuntaamisesta.

Koordinaatiohankkeen projektipäällikkönä aloitin maaliskuussa 2023 ja ensimmäinen kevät on ollut vauhdikas ja innostava. Kevään aikana olemme rekrytoineet hankkeeseen timanttisen tiimin ja käynnistäneet hankkeen ensimmäiset toimenpiteet. Hankkeen projektipäällikkönä teen tiivistä yhteistyötä hanketta ohjaavien ministeriöiden (TEM ja STM) sekä rahoittajan kanssa. Vastaan myös tulevien valtakunnallisten työelämän kehittämisen hankkeiden arviointimallin kehittämisestä, sekä tietysti myös oman hankkeemme arvioinnista. Roolissani pääsen työskentelemään työelämän kehittäjien kanssa erilaisissa verkostoissa, kuten työelämän kehittämisen johtoryhmässä. Yksi työni suola onkin ehdottomasti päästä työskentelemään asiasta innostuneiden ja asiantuntevien ihmisten kanssa. On ollut mahtavaa nähdä, kuinka omistautuneita työelämänkehittäjiä meillä Suomessa onkaan.

Projektipäällikön yksi tärkeimmistä tehtävistä valtakunnallisessa kehittämishankkeessa on siltojen rakentaminen eri toimijoiden välille. Hankkeemme tulee tekemään tiivistä yhteistyötä mm. muiden strategisesta merkittävien valtakunnallisten hankkeiden kanssa. Suomessa EU-rahoitteinen hanketyö on äärimmäisen tärkeää, sillä se antaa meille mahdollisuudet kehittää esimerkiksi työelämää laajasti eri toimijoiden kesken. EU-rahoitus antaa meille siivet kehittää asioita valtakunnallisesti ja tasapuolisesti. Työelämän kehittämistä tulee totta kai tehdä työpaikoilla, ihmisten keskuudessa, mutta työntekijöiden hyvät käytänteet ja onnistuneet toimintamallit tulee saada levitettyä myös muihin organisaatioihin ja se on yksi syy, mikä valtakunnalliselle koordinaatiohankkeelle on kysyntää.

Verkostoituminen, synergiaetujen löytäminen eri toimijoiden välillä, hyvien käytänteiden levittäminen, päällekkäisyyksien poistaminen ja vaikuttavan viestinnän tekeminen, ovat hankkeemme tärkeimmät tavoitteet ja ne asiat, joita minä projektipäällikkönä vien vahvasti eteenpäin yhdessä tiimini kanssa.

Työhyvinvointi, työssäjaksaminen ja työyhteisön merkitys yksilölle ovat teemoja, jotka ovat lähellä sydäntäni ja joiden parissa olen aikaisemmin työskennellyt. Minua innostaa olla mukana luomassa työelämää, jossa ihmisellä on hyvä olla, vietämmehän kolmanneksen elämästämme työpaikalla. Lapin maakuntaliitossa työskentelin kahdessa ESR-rahoitteisessa hankkeessa, josta toisessa kartoitettiin Lapin veto- ja pitovoimatekijät osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseksi ja toisessa kehitettiin kunta-alan veto- ja pitovoimaa työhyvinvointia kehittämällä. Koulutukseltani olen yhteiskuntatieteiden maisteri, johtaminen pääaineena. Lisäksi minulla on työkokemusta kunta-alalta; mm. viestinnän, hyvinvoinnin ja strategia-asioiden parista. 

kuvituskuva

Viestinnästä ja tapahtumista vaikuttavuutta hankemaailmaan - kehittämistyö näkyväksi Hangosta Utsjolle!

Kuva Tiina Lindströmistä

Olen Tiina Lindström ja vastaan Parempi työelämä -hankkeen viestinnän ja tapahtumatuotannon kokonaisuuksista yhteistyössä hankkeemme viestintäkoordinaattorin kanssa. Teemme valtakunnallisesti näkyväksi suomalaisen työelämän kehittämisen vaikuttavimpia trendejä, teemoja ja parhaita tuloksia. 

Vauhditamme uusien työelämää parantavien hankkeiden syntymistä kertomalla käytännönläheisesti ja innostavasti ESR-rahoituksen mahdollisuuksista. Tavoitteenamme on kutsua mahdollisimman laaja ja monipuolinen joukko mukaan kehittämään tulevaisuuden työelämää. 

Paitsi, että olemme hankkeiden apuna niiden ideointivaiheessa, niin olemme myös niiden tukena viestinnässä ja markkinoinnissa koko hankeajan. Järjestämme hankkeille niiden tarpeisiin kohdennettuja koulutuksia viestinnästä ja markkinoinnista sekä tapahtumatuotannosta. Näissä opimme yhdessä ja luomme uusia yhteistyön paikkoja. Yhteisten tilaisuuksien lisäksi tarjoamme ketterästi myös hankekohtaista sparrausta em. teemoista.   

Keräämme suomalaisista työelämähankkeista parhaat käytännöt, jotka jäsennämme digitaaliseksi työkalupakiksi niin, että kaikki voivat hyötyä niistä. Levitämme näitä parhaita käytäntöjä aina työpaikoille asti ja nostamme niitä valtakunnalliseen keskusteluun mm. tuottamalla teemasta erilaisia mediasisältöjä.  

Lisäksi teemme kansainvälistä työelämän vertailua ja tuomme hyviä oppeja Suomeen.

Ota seurantaasi hankkeemme verkkosivut, tilaa uutiskirjeemme ja tutustu somekanaviimme Instagramissa ja LinkedInissä. Näin saat nopeasti tiedon kaikista tapahtumistamme ja uutisistamme.

Ota yhteyttä matalalla kynnyksellä heti jos herää uusia ideoita liittyen työelämän kehittämiseen ja sen parhaisiin käytäntöihin tai olisit kiinnostunut tekemään viestinnällistä yhteistyötä kanssamme.

Vinkki! Etsimme parhaillaan Tiinalle työpariksi viestintä- ja markkinointikoordinaattoria. Rekrytointi päättyy 19.2.2024 klo 16.15. Lue lisää!


Tiinalla taustalla tapahtumia laajalla skaalalla

Tiina työskentelee Rovaniemellä, Lapin ELY-keskuksessa ja hän vastaa hankkeen tapahtumatuotannosta sekä viestinnän sisällöntuotannosta yhteistyössä työparinsa kanssa. Tiina auttaa valtakunnallisia työelämän kehittämisen hankkeita mm. tapahtumien konseptoinnin, markkinoinnin ja tuotannon suunnittelussa sekä sparraa some-viestinnässä. 

Tiinan työn salainen ainesosa koostuu monipuolisesta kokemuksesta, luovuudesta, uteliaisuudesta, luottamuksesta ja positiivisen energisestä meiningistä. Aidolla ja reilulla yhteistyöllä syntyy kaikista vaikuttavimmat ja menestyksekkäimmät ilmiöt. Tiinan tapahtumatiimiin kuuluukin oman työparin lisäksi myös hirvittävän laaja joukko muita työelämän kehittäjiä ympäri Suomen.

Tiina on toiminut aikaisemmin myynti-, markkinointi-, viestintä-, kehittämis- ja johtotehtävissä yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tapahtumia ja koulutuksia hän on tuottanut urheilun, matkailun, nuorisotyön, kulttuurin ja yritystoiminnan parissa. 

Verkostot ja tiedontuotanto työelämän yhteisen hyvän tuottajina – verkostojen ja tiedon yhteensaattajat

Kuva Tiina Lintusesta ja Kirsi Sallasta

Olemme Parempi työelämä -hankkeen verkostojen kehittämisen ja tiedon jalostamisen parivaljakko Tiina Lintunen (kuvassa vasemmalla) ja Kirsi Salla. Me teemme valtakunnallisesti näkyväksi verkostoissa tapahtuvan suomalaisen työelämän kehittämisen hyvät käytänteet, siihen liittyvän tiedon ja arvioinnin sekä mahdollistamme yhteisen oppimisen.  

Olemme vahvasti tukena työelämää parantavien hankkeiden onnistumisessa järjestämällä yhteisiä verkostopäiviä, hankekahveja sekä osaamisen noston kokonaisuuksia ja webinaareja. Kokoamme tietoa työelämän laadusta, työhyvinvoinnista ja tuottavuudesta, ja välitämme sitä työelämän kehittämisen valtakunnallisen kehittämistyön tueksi. Toimijoita verkottamalla pyrimme luomaan mahdollisuuksia yhteisen ymmärryksen rakentamiseen ja entistä parempaan yhteiskehittämiseen paremman työelämän puolesta.   

Tiina toimii työelämän kehittämisen verkostojen kokoajana, fasilitoijana, sparraajana ja näin edistää verkostojen vuorovaikutusta. Eri kohtaamisten avulla voidaan ajatuksia ristiinpölyttää ja edelleen kehittää paremman työelämän hyviä käytänteitä toisilta oppien. Tavoitteena on, että yhdessä tehty työ saadaan ketterästi näkyville myös digitaalisessa muodossa. Teemoihin liittyvä osaaminen on tärkeää tuoda esille vahvasti, jotta hyvät käytänteet jalkautuvat työelämän arkeen. 

Tiedon koonnin, jalostamisen ja välittämisen lisäksi Kirsin tehtäväkenttään kuuluu hankehallinto, ohjausryhmätyöskentelyn koordinointi sekä hankkeiden arviointimallin kehittäminen. Tutkimustietoa sekä aiemmissa työelämän kehittämisen hankkeissa ja ohjelmissa tuotettua tietoa hyödynnetään ja tuodaan aktiivisella viestinnällä tiedolla johtamisen tueksi, teemassa käynnistyvien hankkeiden ja työelämätoimijoiden käyttöön. 

Tiina tuntee verkostojen yhteiskehittämisen 

Tiinan vahvuutena on pitkä kokemus yhteiskehittämisestä ja vertaisoppimisen edistämisestä sekä julkisissa palveluissa että tiimien toiminnassa niin kunnallisessa, valtionhallinnon kuin hanketyössä. Hänelle on tärkeää, että työssä voidaan kehittää tekemistä joustavasti ja kehittyä sekä oppia koko ajan. Yhteisen ymmärryksen rakentaminen on kaiken hyvä luomisessa tärkeää. Siksi Tiinalle luontaista on saada ihmiset yhteiseen keskusteluun ja siten löytää ratkaisuja eri asioihin. 

Ennen tätä työtä Tiina työskenteli KEHA-keskuksessa kehittämisasiantuntijana. Tehtävänä oli tällöin lähiesihenkilötyön tuki ja johtamisosaamisen vahvistaminen työllisyyden hoidon rakenteellisissa muutoksissa. Tätä toteutettiin mm. Lähijohtamisen vertaisverstaissa sekä esihenkilötyön koulutuksien avulla. Yhteiskehittely ja yhteinen työ on ollut tärkeää myös aikaisemmissa tehtävissä. Yhteisen ajattelun ja asioiden kehittämisen taustalla tarvitaan verkostojen välistä keskustelua ja yhteistä toimintaa. 

Kirsillä kokemusta hankehallinnosta ja tiedontuotannosta 

Kirsi on työskennellyt useampien ohjelmakausien aikana lukuisissa eri rahastojen hankkeissa ja hoitanut hankehallintoa, -viestintää, seurantaa ja raportointia. Tiedontuotanto ja tiedon jalostaminen ovat tulleet tutuiksi mm. maakuntaliiton tilastovastaavan työssä. Viimeisimpänä Kirsi työskenteli projektikoordinaattorina vähähiilistä matkailua kehittäneessä VÄLKKY-hankkeessa, jossa myös hyödynnettiin vahvasti verkostojen voimaa tiedon keruussa ja hyvien käytäntöjen levittämisessä. 

Ota meihin yhteyttä ja tehdään yhdessä suomalaisesta työelämästä maailman parasta!   

Päivitetty: 29.02.2024